Đức Thánh Cha sẽ công du tới Thụy Điển vào cuối tháng 10

0

Đức Thánh Cha sẽ công du tới Thụy Điển vào cuối tháng 10

3

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tham dự ngày kỷ niệm phong trào cải cách tại thành phố Lund của Thụy Điển. Ngày này được cử hành vào ngày 31 tháng 10 sắp tới. Hội Đồng Giáo Hoàng phụ trách việc thúc đẩy sự hiệp nhất giữa các Ki-tô hữu, cùng với liên đoàn Luther quốc tế, đã công bố như thế vào sáng thứ Hai vừa qua. Theo đó, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ cùng với ông Munib Younan, chủ tịch của hiệp hội nêu trên, và với ông Martin Junge, tổng thư ký của hiệp hội này, sẽ chủ tọa một buổi lễ kỷ niệm chung.

Như đã được cùng công bố, ngày tưởng niệm lần thứ 500 của phong trào cải cách sẽ được cử hành tại thành phố Lund vào năm 2017. Trong biến cố này, những tiến bộ trong cuộc đối thoại đại kết giữa những người Công giáo và những người theo Luther sẽ được đặc biệt nhấn mạnh. Buổi cử hành đại kết chung sẽ căn cứ trên những nguyên tắc chỉ đạo của văn kiện “Common Prayer” (Cầu Nguyện Chung). Văn kiện này đã được công bố cách nay chưa lâu.

Tổng thư ký Junge nói về ngày tưởng nhớ có tính đại kết sắp diễn ra như sau: “Tôi xác tín một cách sâu xa rằng, sự dấn thân cho sự tái giao hòa giữa những người theo Luther và những người Công giáo là một sự đóng góp quan trọng cho công lý, hòa bình và hòa giải trong thế giới hôm nay. Đó là một thế giới đang bị đánh dấu bởi rất nhiều những cuộc xung đột và bạo lực.”

Còn Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, và là người có trách nhiệm về đại kết thuộc phía Tòa Thánh Vatican thì nhấn mạnh rằng, không phải chỉ là một sự xích lại gần nhau có tính thực dụng, nhưng sự tưởng nhớ chung cũng còn có “một ý nghĩa sâu xa của Đức Tin trong Chúa Ki-tô chịu đóng đinh và đã phục sinh”.

Theo de.rv 25.01.2016 mg

Chuyển ngữ: Minh Tâm

Comments are closed.