Học Viện Công Giáo Việt Nam: Thông Báo Tuyển Sinh

0

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

43

Học Viện Công Giáo Việt Nam sẽ khai giảng Chương trình Cao học Thần học (Sacrae Theologiae Licentiatus, S.T.L.), vào giữa tháng 9/2016 cho ngành Thần học Tín lý và Thần học Kinh thánh, theo lịch trình sau đây:

  • Niên khoá 2016 – 2017: Năm Chuẩn Bị gồm các môn cần thiết để cuối năm học sẽ thi bằng Cử nhân Thần học (S.T.B.), là điều kiện thiết yếu và chuẩn bị cho chuyên ngành của chương trình Cao học Thần học (S.T.L.).
  • Niên khoá 2017 – 2018: bắt đầu Chương trình chuyên ngành Thần học Tín lý và Thần học Kinh Thánh.

Tất cả ứng sinh chương trình Cao học Thần học phải ghi danh tham dự kỳ thi tuyển.

1. Điều kiện ghi danh

Ứng sinh phải có bằng Cử nhân Thần học (S.T.B.) hoặc đã học hết chương trình Triết học và Thần học của Đại Chủng viện hay chương trình tương đương tại các Học viện Thần học của các Dòng.

2. Hồ sơ ghi danh

a) Giấy giới thiệu của Đức Giám mục Giáo phận (đối với linh mục, chủng sinh Giáo phận, giáo dân) hay của Bề trên Dòng (đối với tu sĩ). Trong giấy giới thiệu, xin cho biết chuyên ngành Thần học ứng sinh đã chọn.

b) Thông tin cá nhân

– Ngày, tháng, năm sinh

– Giáo phận hay Dòng Tu

– Ngày nhập Đại Chủng viện hay nhập Dòng; Ngày chịu chức, hay/và khấn dòng

– Địa chỉ cư trú liên lạc, địa chị email, số điện thoại.

c) Bảng điểm các môn học của chương trình học tại Đại chủng viện hay Học viện

d) Bằng Cử nhân Thần học (S.T.B.), nếu có.

Tất cả hồ sơ có thể gửi qua địa chỉ email của Học Viện: hocvienconggiao@gmail.com, dưới dạng pdf. Bản gốc các giấy chứng sẽ trình Văn Phòng Học Viện khi nhập học.

3. Thời gian nhận hồ sơ ghi danh

Từ ngày Thông báo (21/01/2016) đến hết ngày 31/5/2016. Sau khi xét duyệt hồ sơ, Học Viện sẽ gửi thư tới các ứng sinh đã ghi danh, cho biết có đủ điều kiện hay không để tham gia kz thi tuyển. Đồng thời, Học viện cũng cho biết thời giờ và địa điểm của kz thi.

4. Ngày và nội dung thi tuyển

a) Ngày thi: Thứ Ba 05/7/2016

b) Nội dung các bài thi

– Bài về kiến thức tổng quát các môn thần học và triết học.

– Bài về kiến thức chuyên ngành Tín lý hay Kinh thánh (tùy ngành đã chọn).

– Bài về khả năng đọc hiểu các bản văn thần học hay triết học bằng Anh ngữ.

Học Viện sẽ gửi đến các ứng sinh kết quả cuộc thi tuyển. Trong niên khóa 2016 – 2017, các học viên trúng tuyển sẽ theo học Năm Chuẩn Bị.

Riêng các học viên đã có bằng Cử nhân Thần học sau khi vượt qua kỳ thi tuyển, sẽ chỉ phải học những môn do Ban Giáo sư yêu cầu cho chuyên ngành Thần học.

Ngày 21 tháng 01 năm 2016

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng

Tổng thư ký HVCGVN

Xin nhấn vào đây để xem file PDF

Nguồn: giaoducconggiaohdgm.org

Comments are closed.