Video: Gia đình Học viện mừng lễ Bổn mạng – Thánh Tôma Aquinô

0

GIA ĐÌNH HỌC VIỆN MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Chủ đề: THÁNH TÔMA AQUINÔ – NGÔN SỨ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Ban truyền thông xin gửi đến Quý Bề trên, quý Chị em và quý độc giả, chương trình Văn nghệ Mừng Lễ Thánh Bổn Mạng Tôma Aquinô của Gia đình Học viện. 

PHẤN ITHÁNH TÔ MA – NGÔN SỨ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

PHẦN II: MỪNG XUÂN MỚI

Xin nhấn vào đây để xem file hình đầy đủ

Ban truyền thông

Comments are closed.