Tòa Thánh Vatican đưa ra những nguyên tắc mới về việc đào tạo Linh Mục

0

Tòa Thánh Vatican đưa ra những nguyên tắc mới
về việc đào tạo Linh Mục

58

Hiện tại, Thánh Bộ Giáo Sĩ của Tòa Thánh Vatican đang làm việc để đưa ra những nguyên tắc mới trong việc đào tạo Linh Mục. Cụ thể là Thánh Bộ sẽ biên soạn một Huấn Thị Mới. Còn Huấn Thị cũ, tức Huấn Thị Ratio Fundamentalis (những nguyên tắc căn bản) được công bố vào năm 1985, vẫn còn đang được áp dụng cho tới nay. Trước tiên, Huấn Thị này được biên soạn vào năm 1970 theo những quyết định của Công Đồng Vatican II, và sau đó được cập nhật dựa trên nền tảng của bộ Giáo Luật có hiệu lực từ năm 1983 (Codex Iuris Canonici). Nhưng đồng thời cũng đã có rất nhiều những cải tổ, chẳng hạn như “vì bối cảnh văn hóa”, và chính Giáo hội với những cấu trúc mục vụ và các phương pháp của mình – Đức Tổng Giám Mục Jorge Carlos Patron Wong, thư ký thường trực của Thánh Bộ Giáo Sĩ, đã giải thích như thế trong cuộc nói chuyện với tạp chí “Đồng Hành”. Vì vậy, việc “tái suy tư một cách sáng tạo về căn tính và sứ mạng của Linh Mục” là điều rất cần thiết trong thời đại hôm nay – Đức Tổng Giám Mục Wong cho biết.

Mục đích của tân Huấn Thị chính là “khôi phục một sự cân bằng giữa những nhu cầu có tính toàn cầu và những nhu cầu có tính địa phương”. Vì thế, văn kiện mới sẽ tự giới hạn vào việc “giới thiệu một đường chân trời mang nhiều nội dung […], một viễn tượng chung bao hàm những định hướng và những quy tắc”; việc trình bày cụ thể những điều “mà chúng phụ thuộc vào nền văn hóa địa phương cũng như phụ thuộc vào đời sống của các Giáo hội địa phương, sẽ được dành lại cho các mục tử của mỗi quốc gia để họ đưa ra phán quyết” – Đức Tổng Giám Mục Wong cho biết.

Để trả lời cho câu hỏi “người ta có thể làm gì để tăng thêm con số các ơn gọi có chất lượng?”, đó là một trong những thách đố của tân văn kiện. Vì thế Huấn Thị mới sẽ nhắc nhớ rằng, việc chăm sóc mục vụ cho các ơn gọi mới không chỉ là nhiệm vụ của Giám Mục, nhưng còn là nhiệm vụ của tất cả mọi tín hữu, và dĩ nhiên cũng là của chính các Linh Mục mà nọ nên làm chứng cho “vẻ đẹp của Tin Mừng” thông qua một “cuộc sống gương mẫu” và thông qua “những hình thức mục vụ ơn gọi một cách sáng tạo và lôi cuốn”

Theo kap 03.05.2016 mg

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.