Video: Diễn nguyện Nhân ngày của Mẹ, Quý Bà Cố hành hương tại Núi Cúi

0

Diễn nguyện nhân ngày của Mẹ,
Quý Bà Cố hành hương tại Núi Cúi


Nguồn: Giáo Phận Xuân Lộc – Xuan Loc Diocese

Comments are closed.