Đức thánh Cha nói với các chuyên viên y khoa: Tôn trọng thánh ý Đấng Tạo Hóa

0

Đức thánh Cha nói với các chuyên viên y khoa:
Tôn trọng thánh ý Đấng Tạo Hóa

56

Trong khi nghiên cứu khoa học, nhà y khoa sẽ đối diện với giới luật tự nhiên. Nhưng nhà y khoa không được phép gây tổn thương cho tự nhiên. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế vào sáng thứ Tư vừa qua trong bài diễn văn của Ngài trước các tham dự viên của một hội nghị do các bác sĩ chuyên khoa tim mạch tổ chức.

Cuộc hội nghị nêu trên hiện đang diễn ra tại khu vực hội chợ của thành phố Rô-ma. Trong năm ngày diễn ra hội nghị, khoảng 30.000 chuyên viên, bác sĩ, khoa học gia, và chuyên viên kỹ thuật, sẽ thảo luận với nhau về tất cả những gì có thể liên quan tới khoa tim mạch. “Quý vị sẽ bận tâm với việc chăm sóc con tim. Biết bao nhiêu là biểu tượng đang được cất giấu trong đó, biết bao nhiêu là mong chờ đang kết nối với cơ quan này của con người!” – Đức Thánh Cha bắt đầu bài diễn văn của mình. Ngài nhấn mạnh tới sự hỗ trợ của Giáo hội trong việc nghiên cứu khoa học để phục vụ sự sống và sức khỏe, đặc biệt nhất là khi chúng giúp đỡ những người bệnh tật và những người yếu đuối nhất.

Nhưng tất cả chúng ta đều cũng biết rằng, khoa học không bao giờ trung lập trong những nghiên cứu của mình” – Đức Thánh Cha đưa ra những suy nghĩ. “Nó mang theo những câu chuyện riêng của mình, mang theo cách thức hiện hữu và suy tư của mình.” Vì thế cần tới một dạng thức “thanh luyện”, để không bị lệch hướng khỏi sự tìm kiếm những đáp số trong lãnh vực khoa học.

Nhưng nếu chỉ có khoa học thôi thì không đủ để hiểu được sự huyền nhiệm mà mỗi người đều đang mang trong chính mình” – Đức Thánh Cha tiếp tục. Cần phải đưa ra những câu hỏi về việc thế giới và con người từ đâu mà đến và rồi sẽ đi đâu. Ngoài ra, cái nhìn hướng về toàn bộ con người sẽ tạo điều kiệt một cách đặc biệt cho việc bảo vệ những người nghèo túng nhất và những người bị gạt ra bên lề, kể cả việc chăm sóc y khoa cũng phải được dành cho họ.

Trong công việc của mình, quý vị đang thực hiện rất nhiều cho việc chữa lành những cơ thể bệnh tật, nhưng ở đây quý vị cũng có khả năng học biết những giới luật, mà chúng được khắc ghi vào trong thiên nhiên, và không ai được phép gây tổn thương cho chúng, nhưng chỉ được phép ´khám phá, sử dụng và sắp xếp chúng mà thôi´ (Gaudium et Spes)” – Đức Thánh Cha cảnh báo các nhà nghiên cứu. Thánh ý của Đấng Tạo Hóa được diễn tả trong những lề luật đó. “Vì thế, điều quan trọng nằm ở chỗ là, trong khi bận tâm tới huyền nhiệm to lớn của kiếp nhân sinh, nhà nghiên cứu không để mình sa vào cơn cám dỗ muốn bóp ngạt chân lý”.

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha hướng sự chú ý của Ngài tới vấn đề y khoa. Vào năm 2014, Đức Thánh Cha cũng đã từng nhấn mạnh tới sự chăm sóc cho con người trước hiệp hội các bác sĩ người Ý. Trong tháng 06 năm đó, qua một cuộc tiếp kiến riêng dành cho hiệp hội các bác sĩ nêu trên tại Vatican, Đức Thánh Cha đã bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng trong việc chống lại sự trợ tử.

Theo de.rv 31.08.2016 ord

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.