Tòa Thánh Vatican điều chỉnh việc công nhận những phép lạ

0

Tòa Thánh Vatican điều chỉnh
việc công nhận những phép lạ

30

Thánh Bộ Phong Thánh của Tòa Thánh Vatican vừa điều chỉnh việc công nhận những phép lạ. Bản quy tắc tương ứng đã được công bố vào hôm thứ Sáu vừa qua. Theo đó, bản quy tắc này sẽ siết chặt những quy định từ trước tới nay; như vẫy, một phép lạ sẽ có thể không được đệ trình để thẩm định quá ba lần, sau đó, nó sẽ bị coi là không được công nhận. Theo quy định, việc nhìn nhận một phép lạ là điều kiện tiên quyết đối với một vụ án phong Thánh hoặc phong Chân Phúc.

Vấn đề được bảo đảm về mặt lịch sử rằng, các phép lạ luôn luôn là một bằng chứng có tính quyết định đối với việc phong Thánh cho một người tô tớ Chúa.” Đức Tổng Giám Mục Marcello Bartolucci, thư ký của Thánh Bộ Phong Thánh, đã viết như thế trong văn kiện giải thích các yếu tố mới trong bản quy tắc. Các phép lạ là một điều gì đó giống như “ngón tay trỏ của Thiên Chúa, Đấng, có thể nói được rằng, phê chuẩn việc tuyên án của con người về sự thánh thiện của một người.” Vì thế, bên cạnh việc nhìn nhận các nhân đức anh hùng, chẳng hạn như của một vị Tử Đạo, thì thông thường, phép lạ chính là ghềnh đá có tính quyết định, trước khi một ai đó được ghi danh vào sổ bộ các Thánh hay sổ bộ các Chân Phúc.

Một thủ tục pháp lý đối với việc công nhận các phép lạ có lẽ xuất hiện từ khoảng thế kỷ XIII. Vào năm 1610 – trong vụ phong Thánh cho Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô -, theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng hồi đó, các bác sĩ đã lần đầu tiên tham gia vào việc thẩm định các phép lạ; một ít thập niên sau đó, việc tham gia của các bác sĩ trong việc thẩm định các phép lạ đã trở thành điều bắt buộc. Từ năm 1917, thậm chí trước tiên, phải có hai bác sĩ đưa ra nhận xét tích cực về một điều được nghi là phép lạ, rồi sau đó mới đến phiên của các nhà Thần Học.

Vào năm 1948, Đức Pi-ô XII đã thành lập một Ủy Ban Y Khoa cho việc công nhận các phép lạ. Ngài nói: đối với việc xác định rằng, một điều được nghi là một phép lạ không thể được giải thích xét về khía cạnh khoa học. Và những quy định của Ủy Ban đó chính là điều mà Tòa Thánh Vatican giờ đây đã canh tân trong một điểm, sau khoảng một năm làm việc.

Sau đây là một số chi tiết được điều chỉnh: Đa số cần thiết để công nhận các phép lạ phải lên tới ít nhất 5 và 1/7. Một phép lạ phải được đệ trình hơn một lần để nhận được phán quyết, một hội đồng mới sẽ phải đánh giá về điều đó. Chủ tịch của hội đồng này phải thay đổi sau 10 năm. Và – không phải là điểm không quan trọng – việc thanh toán tiền phải được thực hiện qua tài khoản tại ngân hàng, và không được phép thanh toán qua bất cứ cách nào khác, chẳng hạn như qua phong bì. Và điều đó đã chấm dứt những điều không rõ ràng trong những thực hành thanh toán trước đó, mà chúng đã luôn luôn gây ra mối quan tâm cho giới truyền thông.

Theo de.rv 23.09.2016 sk

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.