Video: Đêm Hòa Nhạc Bài Thánh Ca dâng Mẹ Têrêsa tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

0

Video: Đêm Hòa Nhạc Bài Thánh Ca dâng Mẹ Têrêsa
tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

nguồn: vietcatholic.org

Comments are closed.