Tòa Thánh Vatican phê bình bức thư của 4 vị Hồng Y về Tông Huấn Amoris laetitia

0

Tòa Thánh Vatican phê bình bức thư của 4 vị Hồng Y
về Tông Huấn Amoris laetitia

163

Tòa Thánh Vatican đã đưa ra một sự chỉ trích trực tiếp về bức mở của bốn Đức Hồng Y. Những vị này đã đòi hỏi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô phải có sự rõ ràng hơn nữa trong việc đối xử với những người ly dị tái kết hôn. Trong số phát hành vào hôm Chúa Nhật vừa qua, nhật báo Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican đã công bố một bài báo đặc biệt, bài báo này mô tả sự ngờ vực của bốn vị Hồng Y có liên quan là “khoe khoang và kiêu kỳ”. Bài báo của Đức Hồng Y Fernado Sebastian Aguilar, người Tây-ban-nha, năm nay 86 tuổi, có đoạn viết như sau: “Một số Đấng Bậc đáng kính đang cảm thấy đau khổ vì các Ngài không hiểu điều mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô muốn nói trong Tông Huấn Amoris laetitia”. Những ngờ vực của các Ngài hoàn toàn mang tính “khoe khoang và kiêu kỳ”, vì chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã coi những điều do Ngài trình bày là đủ rõ ràng rồi – Đức Hồng Y Aguilar viết tiếp.

Muốn hiểu Tông Huấn Amoris laetitia của Đức Thánh Cha về sự nhận thức của Giáo hội Công giáo đối với đời sống hôn nhân và gia đình thì phải “đọc Tông Huấn này một cách từ từ” – bài báo của Đức Hồng Y Aguilar khuyên. Ai nói rằng, những trình bày trong Tông Huấn trên chỉ là những quan điểm mang tính cá nhân, chẳng thay đổi bất cứ điều gì hay thay đổi quá nhiều, thì người ấy cần phải có sự chân thành hơn nữa, cũng như cần phải có sự rộng mở trong tâm hồn – Đức Nguyên Tổng Giám Mục của Pamplona khuyên tiếp.

Chỉ cần muốn hiểu là đủ

Khi nhật báo Osservatore công bố những đóng góp cho những đề tài có tính nhậy cảm như thế, thì Nhật báo này thường thực hiện việc đó với sự chuẩn y hay trong sứ mạng của Quốc Vụ Viện Tòa Thánh. Nguyên thủy, bài báo của Đức Hồng Y người Tây-ban-nha nêu trên dưới tựa đề “Chỉ cần muốn hiểu là đủ” được đăng trên tạp chí Vida Nueva của Tây-ban-nha. Cách nay hai năm trong một công nghị Hồng Y, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đón tiếp Đức Hồng Y Aguilar lúc đó đã trên 80 tuổi.

Đức Thánh Cha có một “tầm nhìn rất thực tế” – Đức Hồng Y người Tây-ban-nha viết. Theo đó, có những con người đã sa vào trong những hoàn cảnh tội lỗi, họ thống hối về điều đó, nhưng không thể thoát ra khỏi tình cảnh đó. Đức Thánh Cha dậy rằng, những con người ấy có thể được tha tội và có thể Rước Lễ mà không tạo ra gương mù nếu họ thành tâm thống hối. Bài báo của Đức Hồng Y Aguilar còn có đoạn như sau: “Nếu những người nghi ngờ muốn tiết kiệm bút giấy của mình và đi đến Tòa Cáo Giải, thì họ sẽ hiểu tốt hơn.”

Bốn vị Hồng Y đã ký tên trong một bức thư được công bố hồi tháng 11 vừa qua là Đức Hồng Y Joachim Meisner – nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Köln, Đức Quốc; Đức Hồng Y Walter Brandmüller – người Đức, nguyên là Hồng Y của Giáo Triều; Đức Hồng Y Raymond Leo Burke – người Mỹ, nguyên là tổng trưởng phụ trách việc quản lý chữ ký và các ký hiệu của Tòa Thánh; và Đức Hồng Y Carlo Caffarra – người Ý, nguyên Tổng Giám mục Bologna.

Theo KNA/de.rv/Or 11.12.2016 gs

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.