Tuyên bố của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican về báo cáo liên quan đến những vụ lạm dục tình dục tại Hoa Kỳ

0

Tuyên bố của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican
về báo cáo liên quan đến những vụ lạm dục tình dục tại Hoa Kỳ

Sau khi chính quyền bang Pennsylvania của Mỹ công bố rằng, trong vòng 70 năm qua, khoảng 300 Linh mục Công giáo (nhiều vị đã qua đời) đã lạm dụng tình dục với ít nhất 1.000 trẻ em vị thành niên, thì vào chiều thứ Năm vừa qua, Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican đã đưa ra một bản thông cáo với nội dung như sau:

Vì bản báo cáo của chính phủ bang Pennsylvania được công bố trong tuần này, nên sẽ có hai cụm từ có khả năng diễn tả điều mà người ta cảm thấy khi chứng kiến những tội ác kinh khủng đó: xấu hổ và đau đớn.

Tòa Thánh Vatican sẽ phân tích công việc của hội đồng điều tra, cũng như phân tích bản báo cáo tạm thời đã được soạn thảo từ lâu của ủy ban đó, với tất cả sự nghiêm túc nhất. Tòa Thánh lên án một cách rõ ràng hành vi lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên. 

Những vụ lạm dụng được mô tả trong bản báo cáo chính là những hành vi tội ác và vô cùng xấu xa xét về phương diện luân lý. Đó là những hành vi mà chúng đã lạm dụng niềm tin của các nạn nhân cũng như đã cướp đi của họ phẩm giá và Đức Tin. Giáo hội phải rút ra từ trong quá khứ một bài học đắt giá; cả những kẻ gây tội ác lẫn những kẻ đã tạo điều kiện cho những vụ lạm dụng ấy, đều phải chịu trách nhiệm.

Một phần lớn những vụ lạm dụng được mô tả trong bản báo cáo đều liên quan đến những trường hợp đã đã xảy ra trước khi bắt đầu năm 2000. Vì từ sau năm 2002, hầu như không còn có trường hợp nào nữa, nên những kết luận của ủy ban điều tra cũng đã xác nhận những kết quả có được từ những cuộc điều tra trước đây mà chúng cho thấy rằng, những cuộc cải tổ của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã làm cho những vụ lạm dụng tình dục trẻ em bởi các Linh mục được giảm bớt một cách đáng kể, và không còn xảy ra thường xuyên như trước nữa. Tòa Thánh kêu gọi hãy thực hiện những cuộc cải tổ có tính lâu dài, cũng như hãy cảnh giác trên tất cả mọi bình diện của Giáo hội Công giáo, để việc bảo vệ những trẻ em vị thành niên và những người lớn bị gây tổn thương có thể được đảm bảo. Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng, việc mỗi người đều thực hiện theo nghĩa vụ công dân của mình và thông báo cho những người có trách nhiệm biết về những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em, là điều rất quan trọng.

Đức Thánh Cha biết rất rõ, những tội ác ấy có thể gây chao đảo cho Đức Tin cũng như cho tinh thần của các tín hữu biết là đường nào. Ngài nhắc lại lời kêu gọi của Ngài rằng, tất cả đều phải được thực hiện để tạo nên một môi trường an toàn trong Giáo hội cũng như trong xã hội cho các trẻ vị thành niên và cho những người lớn đã bị xâm hại.

Các nạn nhân nên biết rằng, Đức Thánh Cha đang đứng về phía họ. Tất cả những ai đã phải đau khổ đều là sự ưu tiên của Ngài. Giáo hội muốn lắng nghe họ để nỗi bất hạnh đầy bi ai này, tức nỗi bất hạnh đã và đang hủy hoại cuộc đời của những người vô tội, sẽ có thể bị khử trừ.

(nguồn: vatican news – 17 August 2018, 11:15)

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon