Thơ: Người gieo giống

0

NGƯỜI GIEO GIỐNG

Chúa dùng dụ ngôn dạy muôn dân
Nói xa không hiểu phải nói gần
Phải dùng dụ ngôn dân mới hiểu
Thế mà Môn đệ vẫn phân vân.

Người mang hạt giống đến ruộng nương
Gieo hạt rơi ngay ở vệ đường
Người giẫm lên và chim ăn mất
Hạt rơi trên đá héo khô luôn.

Còn hạt rơi vào giữa bụi gai
Gai cũng mọc lên nó vươn dài
Làm cho hạt giống đành chết nghẹt
Không thể lớn lên chỉ vì gai.

Có hạt rơi vào đất tốt tươi
Lớn lên kết quả gấp trăm rồi
Nghe xong Môn đệ xin giải thích
Chúa sẽ ban ơn hiểu nước trời.

Hạt giống là Lời của Thiên Chúa
Hạt rơi vệ đường là kẻ nghe
Quỉ đến cất Lời khỏi lòng họ
Sợ họ tin theo sẽ trở về.

Kẻ rơi trên đá thì vui vẻ
Họ tin nhất thời chẳng chiều sâu
Tiếp nhận Lời nhưng không đâm rễ
Khi gặp thử thách chẳng thấy đâu.

Hạt rơi bụi gai cũng nghe Lời
Những nỗi lo âu đã chôn vùi
Phú quý vinh hoa cùng khoái lạc
Làm cho chết ngộp cả cuộc đời.

Hạt rơi đất tốt đã nghe Lời
Với lòng cao thượng quảng đại thôi
Kiên trì nắm giữ rồi kết trái
Cuối cùng kết quả quá tuyệt vời.

Còn chúng con thuộc loại hạt nào
Xét mình suy nghĩ trả lời sao
Ước ao là hạt trên đất tốt
Đơm bông kết trái quả ngọt ngào.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.