Toàn văn Tiếp Kiến chung của Đức Thánh Cha: Ngày Trái đất lần thứ 50 này chúng ta phải canh tân sự tôn trọng thánh thiêng đối với Trái đất (22.4.2020)

0

Kêu gọi sự hoán cải môi sinh qua những hành động cụ thể, mỗi người theo cách nhỏ bé của mình

22 tháng Tư, 2020 10:16

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Đức Thánh Cha nói “Trong ngày kỷ niệm Ngày Trái đất hôm nay, chúng ta được kêu gọi hãy canh tân ý thức của chúng ta về sự tôn trọng thánh thiêng đối với trái đất, vì nó không chỉ là nhà của chúng ta nhưng còn là ngôi nhà của Chúa.

Ngài nhấn mạnh rằng khi thực hiện như vậy sẽ làm tất cả chúng ta ý thức hơn rằng chúng ta “đang đứng trên đất thánh!”

Đức Thánh Cha Phanxico đưa ra lời kêu gọi này trong Tiếp Kiến chung sáng nay, ngày 22 tháng Tư năm 2020, được truyền hình trực tiếp từ Thư viện của Điện Tông tòa Vatican.

Hôm nay đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 Ngày Trái đất, Đức Thánh Cha dành riêng bài giáo lý nói về việc chăm sóc cho trái đất.

Nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để canh tân cam kết của chúng ta yêu thương và chăm sóc cho ngôi nhà chung và các thành viên dễ bị tổn thương của gia đình nhân loại, Đức Thánh Cha nhận xét rằng “như đại dịch coronavirus đã dạy cho chúng ta, chúng ta chỉ có thể vượt qua những thách đố toàn cầu bằng cách thể hiện tình đoàn kết với nhau và ôm lấy những người dễ bị tổn thương nhất giữa chúng ta.”

Đức Phanxico nhấn mạnh rằng Tông huấn về môi trường của ngài, Laudato Si’, nói cụ thể về việc “chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta,” nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phải phát triển ý thức chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta.”

Đức Thánh Cha phê phán rằng chúng ta đã thất bại trong việc chăm sóc cho trái đất, và thất bại trong việc chăm sóc cho anh chị em của chúng ta.

“Chúng ta đã phạm tội chống lại trái đất, chống lại tha nhân, và cuối cùng là chống lại Đấng Tạo hóa, là Cha nhân từ, đã ban tặng cho tất cả mọi người và vô cùng mong muốn chúng ta sống trong tình hiệp nhất và nuôi dưỡng nhau.”

Nhấn mạnh trọng tâm ở điểm này, Đức Phanxico rời văn bản của ngài và đặt câu hỏi: “Và trái đất đã phản ứng như thế nào?”

Ngài nhấn mạnh, “Có một câu nói của người Tây Ban nha vô cùng rõ ràng, câu đó nói: ‘Thiên Chúa luôn luôn tha thứ; con người chúng ta đôi khi tha thứ; trái đất không bao giờ tha thứ.’ Trái đất không bao giờ tha thứ: nếu chúng ta đã bóc lột trái đất, thì hậu quả đáp lại sẽ là vô cùng tồi tệ.”

Nhấn mạnh vào trách nhiệm cá nhân của chúng ta, và cách thức chúng ta phải hành động để khôi phục lại sự hài hòa giữa con người và môi trường, Đức Phanxico kêu gọi “một sự hoán cải môi sinh qua cách thể hiện trong những hành động cụ thể.”

Ngài nói, “Là một gia đình duy nhất và độc lập, chúng ta buộc phải có một chương trình chung để ngăn chặn những mối đe dọa cho ngôi nhà chung của chúng ta.”

Đức Phanxico nhắc nhở rằng mỗi người chúng ta có thể đóng góp theo những nhỏ bé của mình.

Đức Thánh Cha Phanxico động viên, “Trong mùa Phục sinh của sự canh tân này, chúng ta hãy cam kết yêu thương và quý trọng món quà đẹp đẽ trái đất, là ngôi nhà chung của chúng ta, và chăm sóc cho tất cả các thành viên của gia đình nhân loại.”

Dưới đây là bản dịch tiếng Anh của Vatican huấn từ của Đức Thánh Cha sáng nay:

* * *

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Trái đất lần thứ năm mươi. Đây là cơ hội để canh tân lại cam kết của chúng ta yêu thương và chăm sóc cho ngôi nhà chung và các thành viên dễ bị tổn thương của gia đình nhân loại. Như đại dịch coronavirus đã dạy cho chúng ta biết, chúng ta chỉ có thể vượt qua những thách đố toàn cầu bằng cách thể hiện tình đoàn kết với nhau và ôm lấy những người dễ bị tổn thương nhất giữa chúng ta. Tông huấn Laudato Si’ nói cụ thể về việc “Chăm sóc cho Ngôi nhà Chung của Chúng ta.” Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy tư một chút về trách nhiệm đối với “nơi tạm trú trần gian của chúng ta (Tông huấn Laudato Si’, 160). Chúng ta phải phát triển ý thức chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Chúng ta được nặn ra từ đất, và hoa trái của mặt đất duy trì sự sống của chúng ta. Tuy nhiên, như sách Sáng Thế ký nhắc nhở, chúng ta không đơn thuần là “bụi đất”; chúng ta mang trong mình sinh khí đến từ Thiên Chúa (x. St 2:4-7). Từ đó chúng ta sống trong ngôi nhà chung này như một gia đình nhân loại trong hệ sinh thái với các sinh vật khác của Thiên Chúa. Mang hình ảnh của Chúa, imago Dei, chúng ta được kêu gọi phải chăm sóc và tôn trọng tất cả mọi loài sinh vật, thể hiện tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với anh chị em chúng ta, đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất giữa chúng ta, để noi theo mẫu gương tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, được tỏ lộ trong Con của Người là Chúa Giêsu, Đấng đã tự hạ mình trở thành người phàm để chia sẻ hoàn cảnh với chúng ta và giải thoát chúng ta.

Vì tính ích kỷ, chúng ta đã thất bại trong trách nhiệm là người bảo vệ và quản lý trái đất. “Chúng ta chỉ cần có một cái nhìn thật thẳng thắn vào sự thật để thấy rằng ngôi nhà chung của chúng ta đang rơi vào tình trạng hư hỏng nghiêm trọng” (nt., 61). Chúng ta đã làm ô nhiễm và chúng ta đã bóc lột nó, gây nguy hiểm cho sự sống của chúng ta. Vì lý do này, nhiều phong trào quốc tế và địa phương đã nổi lên để kêu gọi lương tâm của chúng ta. Tôi vô cùng cảm kích trước những sáng kiến này; và con cái chúng ta vẫn cần phải xuống đường để dạy cho chúng ta điều hiển nhiên: chúng ta không có tương lai nếu chúng ta phá hủy môi trường đang gìn giữ chúng ta.

Chúng ta đã thất bại trong việc chăm sóc cho trái đất, ngôi nhà vườn của chúng ta; chúng ta đã thất bại trong việc chăm sóc cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta đã phạm tội chống lại trái đất, chống lại tha nhân, và cuối cùng là chống lại Đấng Tạo hóa, là Cha nhân từ, đã ban tặng cho tất cả mọi người và vô cùng mong muốn chúng ta sống trong tình hiệp nhất và nuôi dưỡng nhau. Và trái đất đã phản ứng như thế nào? Có một câu nói của người Tây Ban nha vô cùng rõ ràng về vấn đề này, câu đó nói: “Thiên Chúa luôn luôn tha thứ; con người chúng ta đôi khi tha thứ; trái đất không bao giờ tha thứ.” Trái đất không bao giờ tha thứ: nếu chúng ta đã bóc lột trái đất, thì hậu quả đáp lại sẽ là vô cùng tồi tệ.

Làm sao để chúng ta khôi phục lại mối tương quan hài hòa với trái đất và với mọi người trong gia đình nhân loại? Một mối tương quan hài hòa … Rất thường khi chúng ta đánh mất tầm nhìn về sự hài hòa: sự hài hòa là công việc của Chúa Thánh Thần. Trong ngôi nhà chung, trên trái đất cũng vậy; trong mối tương quan của chúng ta với mọi người, với tha nhân, với người nghèo, chúng ta khôi phục lại sự hài hòa này bằng cách nào? Chúng ta cần phải có một cách nhìn mới về ngôi nhà chung. Chúng ta cứ nói thẳng thắn rõ ràng rằng: nó không phải là một nhà kho chứa tài nguyên cho chúng ta bóc lột. Với người tín hữu chúng ta, thế giới tự nhiên là “Tin mừng của Tạo vật”: nó diễn tả quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa trong việc bảo bọc sự sống con người và tạo dựng lên thế giới và tất cả mọi loài trong đó, để giữ gìn nhân loại. Như trình thuật kinh thánh về tạo dựng kết luận: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1:31). Chúng ta chứng kiến những thảm kịch tự nhiên đó là phản ứng của trái đất đối với cách đối xử tệ bạc của chúng ta, tôi suy nghĩ: “Nếu bây giờ tôi hỏi Thiên Chúa nghĩ như thế nào, tôi nghĩ Người sẽ chẳng nói cho tôi điều gì tốt lành.” Chúng ta là những người đã tàn phá công trình của Thiên Chúa!

Trong ngày kỷ niệm Ngày Trái đất hôm nay, chúng ta được kêu gọi hãy canh tân ý thức của chúng ta về sự tôn trọng thánh thiêng của chúng ta đối với trái đất, vì nó không chỉ là nhà của chúng ta nhưng còn là ngôi nhà của Chúa. Điều này phải làm cho tất cả chúng ta ý thức hơn rằng chúng ta đang đứng trên đất thánh!

Anh chị em thân mến, “chúng ta hãy làm thức dậy ý thức về thẩm mỹ và chiêm ngắm được Chúa ban tặng” (Tông huấn Hậu Thượng hội đồng Querida Amazonia, 56). Món quà chiêm ngắm mang tính ngôn sứ là điều chúng ta có thể học từ các dân tộc bản địa. Họ dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể chữa lành trái đất nếu chúng ta không yêu thương và tôn trọng nó. Họ có sự khôn ngoan để “sống đẹp,” không theo ý nghĩa là có thời gian vui thú, không, nhưng là cách sống hài hòa với trái đất. Họ gọi sự hài hòa này là “sống đẹp.”

Đồng thời, chúng ta cần sự hoán cải môi sinh qua cách thể hiện trong những hành động cụ thể. Là một gia đình duy nhất và độc lập, chúng ta buộc phải có một chương trình chung để ngăn chặn những mối đe dọa cho ngôi nhà chung của chúng ta. “Sự tương thuộc vào nhau buộc chúng ta phải suy nghĩ về một thế giới với một kế hoạch chung” (Tông huấn Laudato Si’, 164). Chúng ta ý thức được tầm quan trọng của sự hợp tác như một cộng đồng quốc tế để bảo vệ cho ngôi nhà chung. Tôi thúc giục những người trong các vị trí lãnh đạo hướng dẫn các bước chuẩn bị cho hai Hội nghị Quốc tế quan trọng: COP15 về Hệ Sinh thái tại Côn Minh, Trung Hoa, và COP26 về Biến đổi Khí hậu ở Glasgow, Anh quốc. Hai hội nghị này vô cùng quan trọng.

Tôi cũng ủng hộ hành động phối hợp trên các cấp độ quốc gia và địa phương. Nó sẽ có hiệu quả nếu con người ở tất cả mọi cấp độ xã hội cùng chung sức để tạo ra một phong trào chung “từ dưới lên”. Ngày Trái đất mà chúng ta kỷ niệm hôm nay được khai sinh chính từ cách thức này. Mỗi người chúng ta có thể đóng góp theo những cách nhỏ bé của mình. “Chúng ta không được nghĩ rằng những nỗ lực này sẽ không làm thay đổi thế giới. Chúng làm lợi cho xã hội, thường không hay biết đối với chúng ta, vì chúng kêu gọi một sự tốt lành chắc chắn sẽ có xu hướng lan rộng, tuy lúc này chưa nhìn thấy (Tông huấn Laudato Si’, 212).

Trong mùa Phục sinh của sự canh tân này, chúng ta hãy cam kết yêu thương và quý trọng món quà đẹp đẽ trái đất, là ngôi nhà chung của chúng ta, và chăm sóc cho tất cả các thành viên của gia đình nhân loại. Như những người anh chị em với nhau, chúng ta cùng khẩn cầu lên Chúa Cha trên trời: “Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (x. Tv 104:30).

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/4/2020]

Comments are closed.

phone-icon