Bài 1: LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA CHÚA THÁNH LINH – Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, O.P.

0

Vai trò của Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong đời sống chúng ta, quan trọng đến độ Chúa Giêsu đã quyết định nộp mình, chết đi để trao ban Chúa Thánh Linh xuống cho trần gian. Thế nhưng thực tế chúng ta thường quên Ngài, chúng ta thường chạy đến với Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse và các Thánh, vai trò của Chúa Thánh Linh lại rất mờ trong đời sống đức tin của chúng ta. Vậy để hiểu biết thêm về Ngài, để yêu mến Ngài hơn, mời các Bạn dừng lại LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA CHÚA THÁNH LINH.

Ban Truyền Thông

 

Comments are closed.