Browsing: Chầu Thánh Thể

Chầu Thánh Thể

Chầu Thánh Thể
0

Đặt mình trước mặt Chúa đây, các em hãy đem tất cả tâm tình yêu mến, thờ lạy mà dâng kính Chúa để ở lại với Chúa trong những giây phút linh thiêng này, giây phút Giáo hội dành cho ta chiêm ngắm, canh thức với Chúa