Browsing: Cầu nguyện

Cầu nguyện

Cầu nguyện
0

Chính những tâm tình, những cái nhìn ấy mặc cho công việc một ý nghĩa, một màu sắc khác nhau. Giữa sự làm việc vì phải làm, vì miếng cơm manh áo và vì xây dựng đền thờ Chúa có sự khác biệt như trời với đất.

1 222 223 224 225 226 257