Nâng cao

0

Tâm hồn nâng lên cao
Tình yêu sẽ dạt dào
Như đưa cả thế giới
Hoà nhập với trăng sao…

Khi tâm hồn nâng cao
Hoa lá cũng xôn xao
Niềm vui tràn lấp lối
Mây mù biến lúc nào.

Khi tâm hồn nâng cao
Vườn xuân… Mùa anh đào
Rạo rực hồn du khách
Cuộc sống đẹp biết bao.

Khi tâm hồn nâng cao
Bão dâng, biển thét gào
Chúa thì thào nhắc bảo
“BÌNH AN” trái ngọt ngào.

Khi tâm hồn nâng cao
Đường tình yêu bước vào
Bên Giêsu khao khát
Hiến thân… tình dâng trao!
Maria Hoài Thu

Comments are closed.