Vị Thánh kính ngày 26 tháng 3

0

Ludger thành Munster, Giám mục

Ludger là Giám mục giáo phận Munster và cũng là Vị thánh Bổn mạng của giáo phận Munster. Ngài sáng lập Đan viện Biển Đức trên mảnh đất thuộc gia đình của Ngài ở Werden. Ngài được sinh ra trong một gia đình giàu có quý tộc ở Frisia, được hấp thụ một nền giáo dục tại Utrecht và York, và lãnh nhận thừa tác vụ linh mục năm 777. Ngài đã xây cất nhiều thánh đường nhưng đã bị phá hủy trong suốt thời xâm lăng Saxon năm 784. Hai năm sau, Ngài đã tái thiết nhiều ngôi thánh đường, được thánh hiến trong chức vụ Giám mục giáo phận Munster năm 804, và xây cất ở đó một đan viện theo Tu luật  Chrodegang of Metz  (được kính nhớ ngày 6 tháng 3). Ngài đã phúc âm hóa miền Westphalia và  Eastphalia. Người ta cho rằng chính nhờ vào tính hiền dịu của Ngài mà đã cải hóa được nhiều người Saxon hơn là Hoàng đế Charlemagne. Ngài qua đời ngày 26 tháng 3 năm 809 tại Đan viện ở Werden. Ngày lễ kính nhớ Ngài được lưu lại trong các sách phụng vụ ngay từ đầu thế kỷ thứ 9, nhưng lại không trong lịch phụng vụ Công giáo.

 Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

                                                                        Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.