Vị Thánh kính ngày 29 tháng 3

0

Jonas và Barachisius, Tử đạo

Jonas và Barachisius là hai Thày đan sĩ đã chịu tử đạo cách tàn nhẫn dưới thời Vua nước Batư – Sapor II trong lúc, Đế quốc La mã dưới thời Constantine đã kết thúc việc bách hại đạo Kitô giáo. Vua Sapor đã hành hình rất nhiều Kitô hữu mà không thờ cúng các thần của Vua. Jonas và Barachisius đã đi tới Bardiaboc, nơi mà một số Ki tô hữu đang bị cầm giữ. Tại đây, họ biết được có 9 người đang chờ xử tử và hai vị này khích lệ họ kiên tâm bền chí. Sau khi 9 người kia bị kết án, trường hợp của Jonas và Barachisius được trình báo lên cùng những thẩm phán mà đã kết án 9 vị tử đạo kia. Jonas và Barachisius vẫn một mực từ chối tôn thờ các thần khác. Hệ quả là sau một đêm bị hành hạ dã man, cả hai đã chết.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch : Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon