Ơn gọi – Sứ mệnh – Trách nhiệm của người Huynh Trưởng

0

ƠN GỌI – SỨ MỆNH – TRÁCH NHIỆM

CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG

I.  ƠN GỌI HUYNH TRƯỞNG

     A.  Huynh Trưởng Là Ai?

 1. Huynh là Anh. Trưởng là Người Dẫn Đầu. Huynh trưởng là một người anh cả, là người dẫn đầu của một nhóm, một đoàn thể.
 2. Trưởng còn là Trưởng Thành. Huynh trưởng là một người đã trưởng thành về cả hai mặt:
 • Tự nhiên: Thành một người tốt (tư cách, tác phong, đức tính)
 • Siêu nhiên: Thành Một Kitô hữu tốt (đời sống đạo đức)

    3. Huynh trưởng là người trưởng thành, có tư cách, tác phong, đạo đức và những đức tính tốt để trở thành một người anh hướng dẫn các em Thiếu Nhi. 

     B.  Ơn Gọi Làm Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể

Người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể được kêu gọi để tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô, được giao phó trách nhiệm giáo dục và hướng dẫn các em thiếu nhi. Để hoàn thành sứ mạng Huynh Trưởng phải:

 1. Có tuổi, có kiến thức cao, có kinh nghiệm
 2. Có trách nhiệm
 3. Có trái tim

II.   SỨ MỆNH

    1.  Sứ mệnh người Huynh Trưởng là làm cho đức tin các em triển nở

 • Nghề: Có thể bỏ.
 • Sứ Mệnh: Huynh Trưởng một ngày, Huynh Trưởng cả đời

     2.  Làm lớn phải phục vụ khiêm tốn

 • Bài học rửa chân (Ga 14,15)
 • Không phải là cớ vấp phạm (Lc 17, 1 – 2)

III.  TRÁCH NHIỆM

    A.  Đối Với Bản Thân

      1. Thể Xác

 • Thể lý
 • Thể chất

      2.  Tư Cách & Tác Phong

      3.   Đức Tính

      4.   Tình cảm: Chính chắn, bao dung

      5.  Trí Khôn

 • Tài lãnh đạo: Lấy quá khứ làm kinh nghiệm cho hiện tại và ước đoán tương lai.
 •  Khả năng chuyên môn: Kiên nhẫn thu thập dữ kiện. Năng học hỏi, khám phá điều hay.

     6.   Đức Tin

 • Tu thân
 • Tinh thần đạo đức
 • Đời sống nội tâm vững chắc
 • Lòng tin vào Chúa, lòng mến anh em
 • Sống chứng nhân

    B.  Đối Với Đoàn Sinh

     1.  Người Huynh Trưởng có trách nhiệm trực tiếp trên Đoàn Sinh vì là người dẫn đầu –  Ba lần Chúa hỏi Phêrô (Ga 20, 15 – 17)

     2.  Huynh Trưởng là:

 • Thầy: Có kiến thức
 • Anh, Chị: Biết bao dung
 • Bạn: Có tình cảm
 • Thần tượng (Role Model): Có tư cách, đạo đức

    C. Đối Với Đoàn Thể

     1.   Phát Triển Đoàn

 • Thành lập: Biết rằng vạn sự khởi đầu nan.
 • Nuôi dưỡng: Làm cho Đoàn phát triển tốt đẹp
 • Duy trì: Sống chết với Đoàn. Lập Đoàn thì dễ, duy trì thì khó

     2.   Vai trò của Huynh Trưởng là lãnh đạo, chỉ huy

 • Khả năng và tinh thần dấn thân, phục vụ
 • Phải có đường hướng, mục tiêu hoạt động.
 • Làm việc phải có phương pháp, tổ chức khoa học
 • Cộng tác với các Huynh Trưởng khác

IV.  GIÁO DỤC:

        1.  Tạo niềm tin, tự hào & hãnh diện

 • Giáo dục các em thành người tốt
 • Giáo dục các em thành Kitô hữu tốt

       2.    Dạy điều mình sống & sống điều mình dạy: Phương pháp tốt nhất để giáo dục là sống như một chứng nhân

       3.    Đạo đức và khả năng: Khả năng không đạo đức sinh kiêu căng. Đạo đức không khả năng sinh buồn tẻ

       4.    Tư cách và tác phong:

 • Đàng hoàng, đứng đắn
 • Trung tín và thành thực.

       5.   Trong vấn đề giáo dục, phải để ý đến nhân cách, phẩm giá các em. Trẻ em cũng có nhân vị.

 • Biết trẻ, hiểu tâm lý trẻ
 • Yêu thương, có lòng bác ái và biết làm gương sáng
 • Biết khích lệ. 
 • Tế nhị trong vấn đề khen thưởng và sửa phạt

V.  HƯỚNG DẪN:

 • Theo đường lối của phong trào
 • Để thành công trong việc hướng dẫn, người Huynh Trưởng phải biết lắng nghe

VI. THỰC HÀNH

   A. Nơi phục vụ

 1. Ở Đoàn, Ngành, Chi Đoàn hoặc ở Đội
 2. Thực tế, chân thành trong cuộc sống
 3. Chuẩn bị tinh thần
 4. Yêu mình, yêu người
 5. Trung tín, thành thực

   B. Khi phục vụ:  Ngay bây giờ, chớ để ngày mai

   Nguồn: http://httntt.org

Sr. Maria Bích Mai, OP tóm lược  

Comments are closed.