Quy tắc cho các Hiến Pháp Dòng Địa Phận thuộc Thánh Bộ Truyền Giáo

0

 Xin nhấn vào link để đọc hoặc tải bản Quy tắc cho các Hiến Pháp Dòng Địa Phận thuộc Thánh Bộ Truyền Giáo

Dịch in lần đầu 28-1-1964

Sửa chữa tái bản tại nhà in Phụng Sự 12-11-1965

(Bài này trích từ Nữ Tu đọc văn thư Tòa Thánh, Tủ sách Ra Khơi, Sài Gòn 1969, tr. 1-28)

Comments are closed.

phone-icon