Tin buồn: Thân phụ chị Maria Phạm Thị Liễu

0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Ông Cố Giuse PHẠM TRỌNG TUẦN

Thân phụ chị Maria Phạm Thị Liễu

vừa qua đời tại Đăkmil, Đăk Nông, hưởng thọ 67 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 9:00 sáng ngày 15/5/2012 tại Giáo xứ Vinh An, Đăk Nông.

Xin quý Bề trên và chị em chuẩn bị về nhà Mẹ để cùng đi dự lễ An táng.

Xin các cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Ông Cố Giuse theo Nội Quy số 81.

Hội Dòng xin chân thành chia buồn cùng chị Maria Phạm Thị Liễu và gia quyến. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Ông Cố về hưởng tôn Nhan Chúa.

Kính báo,

Ban Truyền Thông

Comments are closed.