Vị Thánh kính ngày 8 tháng 7

0

Aquila và Prisca, Tử đạo

Aquila và Prisca sống vào thế kỷ thứ nhất. Cả hai vợ chồng được biết đến với tên Priscilla. Họ là các môn sinh của thánh Phaolô. Họ rời Ý trong một thời gian ngắn do sắc lệnh của Hoàng đế đưa ra vào những năm 49 – 50. Sắc lệnh đó cấm người Do thái sống ở Rome. Thánh Phaolô đã viếng thăm họ ở Corinth và nhận ra Aquila là một người dựng lều như Ngài. Do đó, Ngài đã trú ngụ tại túp lều của họ và cùng làm việc với họ (Cv.18,1-3). Paul rời thành Corinth, Aquila và Prisca cũng đi theo Ngài nhưng dừng chân ở Êphêsô, còn Paul tiếp tục sang Syria. Ở Êphêsô, hai vị đã hướng dẫn Apollos, một người Do thái từ Alexandria (18,18-19; 24-26). Sách kỷ yếu các thánh Roma cho biết Aquila và Prisca chết ở vùng Tiểu Á; còn truyền thống lại cho rằng hai ngài chịu tử đạo ở Roma có lẽ dựa trên sự tồn tại của ngôi thánh đường thánh Prisca trên đồi Aventine với tên “Aquila và Prisca”.

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.