Tin buồn: Chị gái Sr. Nêréa Trần Thị Thanh Khiết

0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh, xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Sr. Lucia TRẦN THỊ THIẾT
Dòng Nữ Vương Hòa Bình


là chị gái của Sr. Nêréa Trần Thị Thanh Khiết, OP vừa qua đời sáng nay, thứ Tư 26.9.2012

tại Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Ban Mê Thuật.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 00 sáng thứ Sáu, ngày 28.9.2012

tại Dòng Nữ Vương Hòa Bình.

Xin các cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Sr. Lucia theo Nội Quy số 84.

Hội Dòng xin chân thành chia buồn cùng chị Thanh Khiết và gia quyến.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn Sr. Lucia về hợp hoan cùng các Thánh trên Thiên Đàng.

Kính báo,

Ban Truyền Thông

Comments are closed.