Trái tim tân khổ Mẹ Maria

0


 TÌM HIỂU TRÁI TIM TÂN KHỔ MẸ MARIA

Huấn đức của Cha Linh Hướng Jos Phạm Phúc Huyền

[Bức Tâm Thư “L” – Ngày 1 tháng 9 năm 1966]

 Kính gửi:

Mẹ Bề Trên, 

Các Bà

Và toàn thể chị em phúc lành của Rất Thánh Trái Tim Chúa và Đức Mẹ.

Chúng con thân yêu trong hai Trái Tim cực Thánh!

Nhìn vào Trái Tim cực Sạch Mẹ Maria, chúng ta thấy gì?

  • Một trái tim hồng như một lò lửa rừng rực cháy, bốc lên bao ngọn lửa nồng nàn.
  • Một vòng hoa Mân Côi tươi thắm.
  • Và 7 lưỡi dao găm ác liệt đâm thâu.

Như thế nghĩa là gì?

1. Trái Tim Mẹ như lò lửa rừng rực cháy chỉ Đức Kính Mến nồng nàn của Mẹ.

Nhìn vào những ngọn lửa bầng bầng rần rật ở Trai Tim Mẹ bốc lên,ta mới hiểu rõ lời Chúa phán xưa: “Ta đã đem lửa xuống thế gian, Ta còn muốn gì khác mà không phải là muốn cho lửa ấy cháy lên” [Lc,12,49].

 Thiên Chúa là Tình Yêu, vì Đức chúa Cha yêu mình, sinh ra Đức Chúa Con là Ngôi Hai. Vì Đức chúa Cha và Đức chúa Con yêu nhau, sinh ra Ngôn Ba là Chúa Thánh Thần. Mỗi lần trong Thánh Lễ đọc kinh Tin Kính, tất cả chúng ta cùng tuyên xưng Đức Tin về chân lý ấy: « Tôi tin kính một chúa Giêsu Kitô… sinh bởi Đức chúa Cha từ trước muôn đời…». «Tôi tin kính Đức chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Người bởi Đức chúa Cha và Đức chúa Con mà ra….. ».

Rồi vũ trụ vạn vật được Thiên Chúa dựng nên cũng vì «YÊU».

Loài người được Chúa cứu chuộc cũng vì «YÊU». Các linh hồn được Chúa thánh cũng vì «YÊU». Tóm lại, «TÌNH YÊU» là chính bản tính Thiên Chúa. TÌNH YÊU là động lực, là căn nguyên, là lý do và là cứu cánh của mọi việc của Thiên Chúa làm và của mọi loài Thiên Chúa dựng nên ở trên trời cũng như ở dưới đất và hoả ngục.

Nhưng nói về loài thụ tạo,thì phần tử ưu tú nhất, hoàn hảo nhất, thánh thiện nhất là Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Không loài thụ tạo nào trinh khiết, thanh tịnh, tinh tấn vẹn toàn bằng Mẹ. Lời Sứ Thần Thiên Chúa chào Mẹ đã làm chứng chân lý đó: «Kính mừng Maria đầy ơn phúc». Mẹ đầy tràn ơn thánh Chúa:  không một thiếu sót, không một khuyết điềm, không một tỳ ố. Tín điều «Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội» mà Đức Thánh Cha Piô thứ IX đã tuyên bố với toàn thể thế giới ngày 8-12-1854 nói lên sự cực Thánh cực Sạch của Trái Tim Mẹ

Hang đá Lộ Đức [Lourdes] ở Pháp, từ hơn 100 năm nay đã trở nên kinh thành «Ánh sáng», kinh thành «Phép Lạ» và là một trung tâm «Hành Hương» cho cả thế giới cũng đã nói lên một câu để củng cố Đức Tin chúng ta về tín điều «Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội». Đó là câu: «Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội». Câu chính Đức Mẹ đã trả lời cho em Bernadetta [đã đứợc Đức G.H. Piô X1 phong hiển thánh] ngày 14-6-1925, tức sau 49 năm kể từ khi em từ trần [16-4-1876] [Vie des Sainta của L.JAUD, trang 83-84].

Thành ra lửa yêu mến Chúa nói đã « đưa xuống thế gian»trên kia không thể hiều vào chỗ nào cho đúng, cho rõ, cho đầy đủ ý nghĩa bằng ở Trái Tim Mẹ Maria.

Chính lửa Tình Yêu Chúa đã biến Trái Tim Mẹ thành một lò lửa YÊU MẾN bốc cháy rừng rực như thế. Ngọn lửa bốc lên cao vượt ra khỏi Trái Tim, để chỉ tình Yêu mến dạt dào, để chỉ độ nhiệt nhiệt của Tình Yêu, để tượng trưng và giải thích lời của Sứ Thần: «Bà đầy ơn phúc» nghĩa là đầy lửa YÊU MẾN.

Chúng ta muốn nhóm lửa mến Chúa yêu người trong tâm hồn ta, muốn tinh luyện lòng trí ta nên tinh sạch thánh thiện, hãy đến với Mẹ, hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ. Hãy để trái tim ta bên Trái Tim Mẹ để Mẹ nhóm lửa thánh ấy cho.

2. Trái Tim Mẹ có vòng hoa Mân-Côi tươi thắm

Hoa thường được dùng để tượng trưng cho cái gì đẹp đẽ xinh xắn thanh tao cao quý, cho cái gì thơm tho, êm dịu ngọt ngào. Do đó trong ý nghĩa thiêng liêng, hoa cũng được tượng trưng cho những ơn Chúa ban, cho những việc lành phúc đức ta làm do bời lòng mến Chúa. Vì thế, Trái Tim Mẹ có cuốn vòng hoa và là vòng hoa Mân-Côi [vì hoa Mân – Côi là hoa quý nhất], để chỉ muôn ơn trọng đại Chúa ban, vì: «Mẹ đầy ơn phúc», vì: «Chúa ở cùng Mẹ», vì «Giê-su con Mẹ gồm phúc lạ» và để chỉ những nhân đức những việc lành công phúc của Mẹ. Tước hiệu: «đồng công cứu chuộc» đủ tóm tắt cho chúng ta các nhân đức Mẹ cao cả trọn lành đến mức nào. Thật, có ở nơi Mẹ ta mới hiểu được rõ nghĩa câu Chúa Giêsu dạy: «Bay hãy nên trọn lành như Cha cả ở trên trời là Đấng trọn lành» [Mt,6-48]. Và câu Chúa trả lời cho một bà đã cất tiếng lên khen Mẹ Chúa: «Nhưng những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa còn có phúc hơn»[Lc,11,28]. Lời này không làm giảm bớt cái phúc được làm Mẹ Chúa đi chút nào, trái lại càng làm tăng thêm lên gấp bội. Vì hỏi rằng: Còn ai nghe, còn ai tin, ai giữ Lời Chúa bằng Mẹ nữa? Chính thánh Isave, người chị họ, khi được Đức Mẹ đến thăm viếng, đã xác nhận ra niềm tin tưởng mãnh liệt của Đức Mẹ như thế, nên bà đã nói với Đức Mẹ: «Em thật có phúc vì em đã tin và lời Thiên Chúa phán về em sẽ được ứng nghiệm»[Lc,1,45]. Hơn nữa, Lời Sứ Thần Gabriel chúc mừng Đức Mẹ trong lúc Truyền tin còn bắt chúng ta phải thâm tín gấp mấy về cái phúc tuyệt đối vô song của Mẹ? «Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ». Tắt rằng: các nhân đức của Mẹ đều trọn lành cả: đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng, đức mến Chúa nồng nàn như lửa, đức ỵêu người thiết tha như ruột thịt, đức khiêm nhường thẳm sâu, đức nết na trong sáng, đức khiết trinh vẹn tuyền, đức nhịn nhuc hoàn toàn. Mẹ hâm mộ tuyệt đối sự trọn lành thánh thiện, Mẹ cầu nguyện liên lỉ chuyên chăm. Đó là vòng hoa Mân Côi cuốn quanh Trái Tim Mẹ, đó là mười hai ngôi sao sáng chung quanh triều thiên Thiên Chúa đặt trên đầu Mẹ để phong làm Mẹ Thiên Chúa, là nữ vương trời đất.

Chúng ta hãy đến cùng Mẹ để học tập các nhân đức, nhất là 3 nhân đức trọn lành Phúc-âm mà chị em đã khấn: Vâng lời, sạch sẽ và khó nghèo.

Nhưng Thánh Kinh nói: «xác không có hồn là xác chết, đức tin không có việc làm là đức tin chết» [Jac2,26]. Thật là mỉa mai và bịp bợm nếu nói Đức Mẹ có hết mọi nhân đức cách tuyệt vời mà lại không làm chứng được các việc lành của các nhân đức Đức Mẹ [không; Xin Mẹ tha lỗi cho con, và cho phép con được ca tụng các việc lành, các nhân đức của Mẹ].

 Muốn hiểu rõ các chứng quả của nhân đức Đức Mẹ, chúng ta hãy nhìn sang khía cạnh khác để xem rõ Trái Tim cực thánh của Mẹ ở phần sau đây:

  3. Trái Tim Mẹ có 7 lưỡi dao găm đâm thâu suốt.

Người đời nói: “Dĩ hoả thí kim – Dĩ gian nan thí đức”= Lấy lửa mà thử vàng – Lấy đau khổ mà thử đức. Lửa càng mạnh, càng rõ vàng thực hư, tốt xấu. Đau khổ càng tê tái ê chề ray rứt, càng dai dẳng lâu dài càng rõ đức cao cả siêu việt.

Vậy, chúng ta phải căn cứ vào gian nan đau khổ, tủi nhục của Mẹ mới trông hiểu được phần nào cái kho tàng công phúc lớn lao cao cả của các nhân đức Đức Mẹ.

 1 – Nếu nói theo kiểu ngưởi đời về danh phận, Mẹ chẳng còn gì theo cái lối “con ông cháu cha”. Mẹ chỉ còn là một cô gái nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ ngay từ bé.

  2 – Rồi Mẹ phải lúng túng chừng nào, khi Sứ Thần đến báo tin làm mẹ sinh con Chúa Trời mà vẫn còn đồng trinh vẹn tuyền. Tiếng FIAT Mẹ nói trong giây phút này là tiếng nói của cả một Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến trọn lành siêu việt.

  3 – Mẹ âm thầm nhịn nhục biết chừng nào, khi Mẹ thấy Thánh Giuse,bạn cực thánh của Mẹ phải trằn trọc ở trong nỗi ưu- tư u-uất vì nghi nan.

  4 – Con đường đi từ Nazareth ở Galilea xuống Ayn Karim ở Judea đòi phải 4-5 ngày đi bộ. Một cuộc hành trình vất vả khổ nhọc qua bao rừng núi hiểm trở cho chúng ta hiểu đươc đức thướng yêu của Mẹ đến thế nào? Hơn nữa, đi đã vậy, lại còn về!

  5 – Rồi đến lệnh César ra, buộc mọi người phải về quê quán để khai sổ dân đinh. Đức Mẹ và Thánh Giuse lại phải trở về Judea lần nữa để khai sổ. Cực nhọc hơn lần trước, vì Đức Mẹ đã đến ngày sinh.

 6 – Đã vậy, đến Belem, chẳng tìm đâu được nơi ăn chỗ trọ, bị mọi người ruồng rẫy chỉ vì nghèo hèn quá, các chủ quán xua đuổi một cách ê chề nhục nhã.

 7 – Đành ra trọ ở chỗ bò lừa tạm trú, ngoài đồng không mông quạnh. Nhưng giờ Chúa Cứu Thế giáng sinh đã điểm, Mẹ phải đặt con Cực Thánh của Mẹ trên nắm cỏ thừa hôi tanh. Ôi! cám cảnh!

 8 – Nỗi vui mừng Mẹ được khi nghe tiếng các Thiên Thần ca hát, khi xem thấy các chăn chiên, mục đồng và ba vua đến thờ lạy không đủ bù cho lời Tiên Tri Simeon nói với Mẹ ở đền thánh Jerusalem: “con trẻ này sẽ nên như bia bắn cùng như dao sắc thâu qua ḷòng Bà”.

 9 – Đã đến cảnh điêu đứng ở đất khách quê người, Hêrôđê cho hạ sát các trẻ từ hai tuổi trở xuống. Thế là Đức Mẹ và Thánh Giuse được lệnh Sứ Thần, bồng con chạy trốn sang Ai-Cập. Cuộc di cư tị nạn bất thần này gây nên bao cực nhọc, sợ hãi,hoảng hốt cho người Mẹ vừa mới sinh con, cho mụn con còn đang trứng nước. Và đến bao giờ mới được hồi cư?Không biết! Ôi! Thật là mịt mù đen tối!

 10 – Đợi được đến khi về thì còn đâu là nhà là cửa, lại còn sợ vua Archelaus cùng nòi khát máu với Herode, nhưng đã được lệnh phải hồi cư thì còn nói chi? Chỉ hoàn toàn là phó thác.

 11 – Chúng ta hãy tưởng tượng cảnh một gia đình đơn người, có duy một đứa con trai, nay lại lạc mất, hỏi đâu cũng chẳng ra, tìm đâu cũng chẳng thấy. Bôn chôn ngược xuôi suốt ba ngày như thế không đủ tan nát lòng của người Mẹ hay sao?

 12 – Vì đã đến lúc phải sống những ngày trong cảnh mẹ goá, con côi. Thánh Giuse nằm xuống, để lại duy có mấy cái chàng đục cho mẹ con mưu sống với nhau. Ôi! Ai thấu được cảnh này!

 13 – Đã vậy,chỉ sau đó đôi ba năm, cháu Giêsu vì đã đến giờ Đức Chúa Cha dạy đi giảng đạo nên cũng bỏ cả chàng đục lại cho Mẹ một mình tự mưu sinh lấy làm sao thì làm. Ôi! đã đến cảnh Mẹ goá con côi mà cũng còn chia sẻ nữa thì ai lường được nỗi u uất của người Mẹ già, đã mất chồng lại mất con. Nhưng Mẹ đã liên lỉ dâng lên Đức Chúa Cha những tiếng FIAT ngoan thảo và anh hùng.

 14 – Nhưng, thế cũng chưa thấm vào đâu với cảnh khi đột ngột Gioan chạy về báo Mẹ: Chúa đang phải vác Thập Giá lên Calvario để chịu tử hình. Mẹ có muốn gặp con thì ra nhanh kẻo hết gặp. Ôi,chao ôi! Một tin sét đánh như thế ai mà không chết điếng? Lòng Mẹ nào mà không tan nát?

 15 – Nhưng tả làm sao được khi Mẹ đã gặp và thấy thân hình con Mẹ chỉ còn như một giúm giẻ rách đẫm máu dính vào cây thập giá? “Con xin Mẹ về kẻo chỉ càng đau tủi thêm cho con và cho Mẹ thôi”. Nhưng Mẹ lại xin theo con để chết với con còn hơn sống một mình.

 16 – Giờ hành hình đã đến. Mẹ đứng chịu mọi khổ hình của con. Mỗi nhát búa đóng đanh chân tay con là mỗi nhát đóng vào Trái Tim Mẹ. Ai hiểu được nỗi đau đớn này?

 17 – Rồi  dựng Thánh Giá lên. Ôi, mắt Mẹ nào còn xem nổi thân hình con mình trần trụi ê chề ở trên Thập Giá, giữa hai người trộm cướp giết người. Đây là Lễ Misa đầu tiên mà Mẹ đã đồng tế với Chúa Giêsu con Mẹ để cứu chuộc loài người. Cái chức làm Mẹ Thiên Chúa phải trả một giá đắt biết chừng nào? Ôi, phần rỗi nhân loại cao quý bằng nào? Bằng giá máu con Đức Chúa Trời, con của Mẹ, cộng với giá nước mắt và nỗi đau đớn tan nát của Trái Tim Mẹ vậy.

 18 – Rồi bây giờ tay không, Mẹ sẽ làm gì với xác của con Mẹ đây? Không biết! Ai sẽ giúp Mẹ?Không biết! Mỗi câu hòi là mỗi nhát dao găm xói xỉa thêm vào Trái Tim Mẹ.

  19 – Như chưa đủ đau, Longino đã thúc giáo vào cạnh sườn Chúa để moi ra cho hết mọi giọt máu giọt nước đọng trong Trái Tim. Mũi giáo này xói xỉa Trái Tim Mẹ hơn là xói xỉa Trái Tim Chúa vì Chúa đã tắt thở rồi.

 Chúng con thân yêu!

Trên đây cũng mới chỉ là sơ lược mấy điểm chứ đâu đã phải lả hết những nỗi đau khổ của Trái Tim Mẹ- nhưng cho ta biết: Mẹ là Đấng Đống Công Cứu Chuộc loài người như thế nào và cho ta thấy 7 lưỡi dao găm đâm thâu Trái Tim Mẹ kia chỉ là tượng trưng thôi, vì con số 7 là con số chỉ nhiều, chỉ sung mãn chứ đâu có phải là chỉ có 7 sự đau đớn Mẹ phải chịu.

 Chúng con thân yêu!

Trong Trái Tim đau khổ của Mẹ Maria, cha xin chúng con suy ngắm nhiều để dọn lòng mừng lễ kính 7 sự của Mẹ ngày 15 tháng này để chúng con vui lòng thông cảm với Mẹ một chút. Mỗi khi chúng con phải hy sinh để trung thành với đời sống chung, với chị em, với Bề Trên, với Hiến Pháp và nhất là với lời khấn: Vâng Lời Sạch sẽ và khó khăn của chúng con, vì đây là ơn trọng đại Chúa ban để liên kết chúng con với Chúa và Mẹ

 Lạy Trái Tim tân khổ Mẹ Maria:xin thánh hoá chúng con!

 Lạy Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria:xin hãy làm chủ trí ý và tâm tình chúng con cho trọn!

 Chào! “Hy sinh để được làm con Mẹ Maria đau khổ!”

Cha Joseph Phạm Phúc Huyền

 

 

 

Comments are closed.