Chùm thơ: Tin – Cậy – Mến

0

KINH TIN

Con tin có một Chúa Trời

Chí minh thưởng, phạt, Ba Ngôi rạch ròi

Ngôi Hai xuống thế làm người

Chịu chết cứu đời, giải thoát phàm nhân

Bấy nhiêu điều ấy vuông tròn

Cùng điều Hội Thánh dạy khuyên tỏ tường

Con xin tin thật vững vàng

Bởi vì Thiên Chúa vĩnh hằng, chí linh

Đã truyền đã dạy phân minh

Nên con tin kính chân thành lòng con

Trầm Thiên Thu

 

KINH CẬY

Con trông cậy Chúa vững vàng

Vì công nghiệp Chúa Con hằng thương yêu

Cho con giữ đạo sớm chiều

Để ngày sau được bước vào Thiên Cung

Thấy Tôn Nhan, hưởng vinh quang

Ngài đầy quyền phép, vô song tốt lành

Chính Ngài phán hứa rành rành

Chẳng hề sai lệch, viên thành minh nhiên

Trầm Thiên Thu

 

KINH MẾN

Con yêu mến Chúa hết lòng

Kính yêu hết sức lực con từng ngày

Yêu hơn mọi thứ đời này

Chính bởi vì Ngài cực tốt cực nhân

Thế nên con cũng thành tâm

Yêu người như chính bản thân con nè

Trầm Thiên Thu

 

Comments are closed.