Khoa học xác nhận phôi thai là con người

0

Phá thai luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi, và cốt lõi của vấn đề là thai nhi có là con người hay không. Nếu thai nhi là con người, vậy phá thai là giết người.

Nhiều người nghĩ rằng đây là vấn đề tôn giáo như khi nói về linh hồn. Một số người cố gắng hệ thống hóa vấn đề này để làm người ta thôi tranh luận.

Chúng ta hãy xét vấn đề này về phương diện khoa học: Khoa học nói thai nhi có là con người hay không?

Luật “Đừng Sát Nhân” là vấn đề công bằng. Người trưởng thành không ai không biết thai nhi là con người hay không. Không ai nói: “Tôi không biết người 30 tuổi có linh hồn hay không. Đó là vấn đề tôn giáo, thế nên tôi không thể đi trước và giết người”.

Trong thế giới loài người, theo văn hóa nhân loại, không ai được cố ý giết người khác vì bất kỳ lý do gì.

Có thể có những trường hợp đặc biệt – như chiến tranh, tự vệ hoặc bị tử hình, còn những trường hợp khác thì không ai được giết người.

Luôn luôn là sai lầm khi cho rằng có thể giết một người vì họ thế này hay thế khác. Một trong Mười Điều Răn của Thiên Chúa là CHỚ GIẾT NGƯỜI.

Viễn Dzu Tử (Chuyển ngữ từ NCRegister.com)

Comments are closed.