Khóc

0

Tôi làm thơ tự khóc tôi

Khóc vì khùng mới thích cười như điên

Khóc vì đời quá vô duyên

Khóc vì dại nhạc lại còn ngu thơ

Khóc vì dãi nắng dầm mưa

Khóc khô nước mắt vẫn chưa hết buồn

Khóc ngồi, khóc đứng, khóc nằm

Khóc nghiêng ngả, khóc mưa dầm ngày đêm

Khóc cho lẫn lộn nhớ quên

Khóc cho con chó cắn nhầm người ta

Khóc cho trời hạn quên mưa

Khóc cho động đất, biển nhô sóng thần

Khóc cho thiên hạ nói gàn

Khóc cho ma quỷ oán than chạy dài

Khóc cho mây ngủ quên trôi

Khóc như mẹ đánh tội đòi ăn tham

Khóc cho trôi hết thế gian

Khóc trôi độc ác, bình an dạt về

Khóc mình mắc tội đam mê

Mê thơ đắm nhạc bỏ bê đời mình

Thấy mình là một yêu tinh

Nguyện xin Thiên Chúa thương tình thằng tôi

TRẦM THIÊN THU

Saigon, 10-2012

Comments are closed.