Vị Thánh kính ngày 11 tháng 10

0

Mary Soledad, Trinh nữ

Mary Soledad (1826 -1887) làm Chị trưởng của Những người Tôi tớ của Đức Maria trong 35 năm, một Hội Dòng Nữ người Tây Ban Nha mang đặc sủng phục vụ người đau bệnh và người cùng khổ. Thánh nữ sinh ra ở Madrid có danh tánh là Manuela Torres. Ban đầu, Chị muốn trở thành một nữ tu Đaminh, nhưng sau đó được Cha Michael Martinez y Sanz, một linh mục địa phương thuyết phục để trở thành một thành viên trong một cộng đoàn mới được thành lập chuyên lo phục vụ người đau bệnh. Manuela lấy tên gọi trong Dòng là Mary Soledad (Maria Desolata) để tôn vinh Đức Mẹ Sầu Bi. Chị có lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi cách rất đặc biệt. Năm năm sau, vị linh mục này đã lấy một phân nửa cộng đoàn để thành lập một cộng đoàn mới ở thuộc địa Phi Châu. Mary Soledad làm Chị trưởng của những chị em còn lưu lại ở Madrid. Năm 1861, Tu luật của Các chị nhận được sự chuẩn nhận từ giáo phận và cộng đoàn đã lấy danh hiệu Những người Tôi tớ Đức Maria Phục vụ người đau bệnh. Mary Soledad qua đời ngày 11 tháng 10 năm 1887 và được phong thánh năm 1970.   

Comments are closed.