Ra đi

0

RA ĐI

(Kính tặng Nữ tu Maria Agnès Đinh Thị Lân)

Biết người vừa mới ra đi

Để về với Chúa từ bi nhân lành

Xong rồi một kiếp phù sinh

Thôi đau khổ, hết tội tình phàm nhân

Đôi khi có chút phân vân

Vì đời cát bụi yếu mềm lắm thôi

Nhưng luôn tín thác Chúa Trời

Giàu lòng thương xót, đời đời từ nhân

Chỉ cần một thoáng ăn năn

Ngài liền đại lượng, ân cần thứ tha

Ngày xưa tướng cướp Dismas

Một lời xin lỗi, Giêsu tha liền

Nay người từ biệt gian trần

Mai tôi cũng sẽ đồng lần vậy thôi

Vững lòng tin mến Chúa Trời

Nếu Ngài chấp tội, nào ai thánh hiền?

TRẦM THIÊN THU
Trung tuần tháng 11-2012

Comments are closed.

phone-icon