Vị Thánh kính ngày 11/11

0

Ngày 11 tháng 11

THÁNH MARTIN THÀNH TOURS – GIÁM MỤC

Thánh Martin thành Tours (316 – 397) – Vị thánh bổn mạng của nước Pháp đã sáng lập cộng đoàn tu trì ở Gaul (vẫn còn tồn tại đến ngày nay ở Pháp). Là con của một sĩ quan vô thần của quân đội Rôma, Martin cũng bị ép theo nghề của cha.  Vì từ chối phục vụ trong quân đội để quyết định tìm hiểu đạo Công giáo nên ngài bị bỏ tù và được trả tự do năm 357.

Trong thời gian này, có một truyền thuyết thường được các họa sĩ họa lại ở Amiens rằng: Một lần kia, Martin cắt đôi chiếc áo khoác của mình cho người ăn xin. Đêm ấy trong giấc mơ, ngài đã thấy Chúa Giêsu mặc chiếc áo đó. Vào năm 360 (13.10), Ngài được Đức Giám Mục Hilary thành Poitiers  cho đất ở Ligug để sống như một nhà ẩn sĩ. Chẳng bao lâu sau, rất nhiều người đến xin làm môn đệ. Hình thức tu trì đầu tiên được hình thành và Ngài đã lập tu viện đầu tiên ở phía bắc của dãy núi Alps. Năm 372, Martin trở thành Giám Mục thànhTours và được rất nhiều người hoan nghênh, nhưng Ngài vẫn tiếp tục sống như một tu sĩ. Ngài thành lập nhiều tu viện để hỗ trợ Ngài trong công việc truyền giáo ở những vùng miền quê. Trong 25 năm, với tư cách là Giám mục, Ngài đã có ảnh hưởng tốt trong việc hòa giải cũng như các trong công việc của một Giám Mục.

Ngài qua đời ngày 08 tháng 11 năm 397 ở Candes.

(Sr.Thu Liễu, OP chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006)

Comments are closed.