Hãy sám hối

0

HÃY SÁM HỐI

Mt 11,20-24

Chúa khiển trách khi dân không sám hối,
Không nhận ra những sai trái của mình,
Tội lỗi nhiều nhưng không biết hy sinh,
Không hoán cải vì nghĩ mình sạch tội.
Bởi nhiều người không nghĩ mình có lỗi,
Luôn cho mình là công chính khôn ngoan,
Dù chính họ có tội lỗi ngập tràn,
Không còn biết lỗi lầm mà sám hối.
Đừng góp phần vào trong một xã hội,
Không chuẩn mực và đạo đức cũng không,
Hãy nên giống thành Tia và Xiđôn,
Về với Chúa ăn năn và sám hối.
Đáp lại tiếng Chúa quan tâm mời gọi,
Hãy sám hối và tin vào Phúc âm,
Hãy mau mau tu sửa hết lỗi lầm,
Cần thanh luyện và trở nên người mới.
Đừng đứng lì trong thú vui danh lợi,
Hãy ý thức những sai trái của mình,
Mau quay về đường chính trực quang minh,
Ta sẽ được Chúa khoan hồng tha thứ.

                             
Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.