Người gieo giống

0

NGƯỜI GIEO GIỐNG

(Mt 13,1-9)


Người gieo giống ra đi nhiều hy vọng,
Nhưng không ngờ thất bại đến bao phen,
Bởi hạt rơi trên sỏi đá mọc lên,
Đã bị nắng mặt trời làm khô héo,
Hạt rơi trên vệ đường bầy chim réo,
Chúng ăn sạch nên chưa kịp nảy mầm,
Hạt rơi vào bụi gai bị gai đâm,
Nên cuối cùng cũng héo khô mà chết.
Xin cho con trở nên mảnh đất tốt,
Để Lời Ngài gieo xuống được nảy sinh,
Xin cho con nghe Lời Chúa quên mình,
Để hạt giống nảy sinh thêm sáu chục.
Và cho con trở nên như đất mục,
Để hạt mầm gieo xuống dễ trổ bông,
Cho con luôn đón nhận Chúa vào lòng,
Để Lời Chúa trổ sinh nhiều hoa trái.
Và đến ngày chủ ra vườn gặt hái,
Hạt ba mươi, có hạt tới một trăm,
Đó là công con đã biết chuyên cần,
Nghe Lời Chúa để Lời sinh bông hạt.
Cho lòng con trở nên vườn tươi mát,
Đón nhận Lời là hạt giống tình yêu,
Được nảy sinh trong thửa đất phì nhiêu,
Là tâm hồn người nghe và đón nhận.
             
Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi


Comments are closed.