Chúa sai con đi

0

 

Cảm hứng từ  Lc 19, 1-20

 

Tin Mừng theo thánh Luca

Chúa sai môn đệ đi ra ngoài thành

Bảy mươi hai vị tinh anh

Từng hai người một quyết dành thời gian

Ra đi chẳng ngại nguy nan,

Vào nơi làng mạc với dân quê nghèo

Vượt qua ghềnh thác lưng đèo

Môn đồ hăng hái vâng theo lời Thầy

Thợ gặt khó kiếm lắm thay

Cánh đồng lúa chín vàng hây thơm nồng

Hãy xin chủ ruộng đốc công

Mang theo liềm hái ra đồng gấp đi!

Còn chần chừ mãi làm chi!

Bóng chiều đã xế, kẻo khi muộn màng.

Này Cha sai hãy vội vàng

Như chiên đi thẳng vào hang sói rừng

Chớ mang theo túi tiền lưng

Bị bao giầy dép cũng đừng cầm đi

Khách qua đường có nói gì

Cũng đừng chào hỏi làm chi cho phiền

Nhà nào vào lúc đầu tiên

Ban lời cầu chúc bằng yên thái hoà

Nếu người xứng đáng con Cha

Thánh Linh ngự xuống chan hoà thiên ân

Ví rằng họ cũng không cần

Bình an trở lại ở gần cạnh con

Cứ dùng những thức ăn ngon

Người ta dọn sẵn chớ ngần ngại chi

Thành nào không tiếp nhận thì

Ra ngoài phủi hết những gì dính chân

Loan truyền Nước Chúa đã gần

Hãy lo sám hối việc cần đầu tiên

Lời Cha đã hứa chẳng quên

Sổ hằng sống đã ghi tên trên trời.


Sr. Maria Gabriel Mai

Comments are closed.