Hình ảnh Tang lễ của Nữ tu M. Gabriel Phạm Thị Mật

0

Đón Chị về từ Bệnh viện Chợ Rẫy – Nghi thức tẩm liệm – Thăm viếng và di quan lên Nguyện đường :

Nghi thức Từ biệt – Thánh Lễ An Táng – Đưa Chị đến nơi an nghỉ cuối cùng :

Comments are closed.