Nhớ Cha trong ngày giỗ 20 năm

0

Xin nhấn vào đây để xem thêm tiểu sử của Cha Cố Giuse

Cha kính yêu,

Hôm nay Hội Dòng chúng con kỷ niệm 20 năm (1993 -2013) ngày Cha trở về Quê Thật. Với tâm tình cảm kích tri ân, chị em chúng con hướng về người Cha kính yêu của Hội Dòng.

Suốt  25 năm (1962 -1987) trong sứ vụ hướng dẫn Hội Dòng chúng con, Cha đã dày công tưới vun nên cả một thế hệ Ơn gọi, đắp xây gần nửa bề dày lịch sử của Hội Dòng. Trong 25 năm ấy, Cha đã dành hết năng lực, sức khỏe và khát vọng đưa Hội Dòng nói chung và từng tâm hồn tận hiến nói riêng, được bước sâu, đi sát vào hành trình của Tin Mừng, mong sao cho chúng con đạt tới độ viên mãn trong ơn gọi  Đa Minh. 25 năm đầy kiên trì trong thử thách lao lung, trong nhẫn nhục hy sinh để dẫn đưa Hội Dòng đi trong đường lối của Chúa, dắt dìu chúng con từng bước trong hành trình cuộc sống.

Khi tưởng niệm về Cha, chúng con chỉ biết cúi phục trước công dầy:

Ba đông sương tuyết chịu lòng vàng

Bốn hạ nắng mưa thua dạ đá

Tình thương Cha dành cho chúng con mãi mãi trải dài, sâu kín cho đến chấm chót cuộc đời. Chúng con vẫn còn nhớ, một tháng trước ngày Cha lâm trọng bệnh, dù với sức già mong manh, nhưng Cha vẫn gắng gượng về Nhà Dòng dâng lễ cho chị em chúng con.

Hình ảnh ấy chứa chan tấm lòng của một người Cha vô vàn kính yêu, sẵn sàng trao ban cho đoàn con một cái gì đó thật vô giá trước ngày vĩnh biệt cõi đời. Phải chăng sự hiện diện ấy của Cha giữa lòng Tu viện thân thương này là lời thì thầm nói với chúng con về tấm lòng một người cha yêu thương con hết mình.

Hôm nay, ngày giỗ Cha, chúng con nhớ đến muôn vàn điều tốt đẹp Cha thực hiện cho Hội Dòng. Cũng thêm một lần nữa, chúng con xác tín: Ơn Cha mỗi lúc mỗi cao dầy. Hội Dòng chúng con có được như ngày hôm nay, phần lớn do công khó của Cha.

Bây giờ, chị em trong Dòng đã phong nhiêu hơn, các Tu viện, Tu xá đã phát triển thêm, các ơn gọi mới đến với Hội Dòng mỗi lúc mỗi đông, số chị em Tuyên Khấn mỗi năm đều nhiều hơn lòng chúng con mong ước, các mặt Đào tạo, Văn hóa, Giáo dục, … đều đang có những bước khởi sắc đáng quý … Trong cảm nghiệm sâu xa về tình thương của Cha dành cho Hội Dòng, chúng con xác tín rằng nhờ lời khẩn nguyện tha thiết của Cha cho chúng con bên tòa Chúa mà Chúa đã đoái thương ban xuống muôn phúc ân cho Hội Dòng mà Cha đã hết tình cưu mang, nuôi dưỡng.

Trong tâm tình thảo kính tri ân, toàn thể chị em trong Hội Dòng hiệp dâng Thánh Lễ và kinh nguyện để cầu cho Cha. Xin vì công nghiệp Máu Thánh Chúa Kitô ban cho Cha sớm được hưởng phần thưởng sung mãn. Chúng con nhớ ơn Cha mãi mãi.

Hướng về Cha trong nghĩa đáp đền, chúng con khuyến khích nhau thiết tha sống tinh thần BA LỜI KHẤN và KỶ LUẬT DÒNG cách trân trọng – vì đó là điều Cha hằng khao khát cho chúng con đạt tới.

Xin được thắp nén hương lòng tưởng niệm về Người Cha Già khả kính. Bên Tòa Chúa, xin Cha thương đón nhận tâm thành của chị em chúng con.

Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp

Comments are closed.