Tin buồn: Nữ tu M. Gabriel Phạm Thị Mật (Mai)

0
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn”
(Tv 62,2)


Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh

Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

Nữ tu MARIA  GABRIEL PHẠM THỊ MẬT (MAI)

Sinh ngày 10.10.1942 
Khấn Dòng  ngày 29.4.1965
đã được Chúa gọi về lúc lúc 07g40′ ngày 05.8.2013
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Hưởng thọ 71 tuổi và 48 năm Khấn Dòng

Thánh lễ Đưa Chân vào lúc 17g00′ ngày 05.8.2013
Nghi thức Tiễn biệt lúc 14g00′ và Thánh lễ An Táng đồng tế sẽ được cử hành
lúc 15g00′  Thứ Ba, 06.8.2013
tại Nguyện đường Tu viện Trung Ương.
134/4 Khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.


Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu MARIA GABRIEL được hợp hoan cùng các Thánh trên Thiên Quốc.

 Xin chân thành cảm tạ.

             Tm. Hội Dòng
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy 
          Bề trên Tổng quyền

  

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

NỮ TU M. GABRIEL PHẠM THỊ MẬT (MAI)

Sinh ngày 10/10/1942, tại Xá Thị, Thụy Anh, Vĩnh Ninh

Ngày 10/7/1961    : Vào Đệ Tử viện tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Ngày 01/11/1963  : Vào nhà Thử, tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Ngày 29/4/1964    : Vào nhà Tập, tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Ngày 29/4/1965   : Khấn lần đầu tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Ngày 10/12/1983 : Khấn trọn đời tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp

Năm 1965 – 1967 : Phục vụ tại Tu viện Mẹ Vô Nhiễm – Gò Vấp

Năm 1967 – 1968: Phục vụ tại Tu xá Mẹ Bảy Sự

Năm 1968 – 1972: Nghỉ bệnh tại gia đình

Năm 1972 – 1975: Phục vụ tại Tu viện Truyền Tin

Năm 1975 – 2013: Phục vụ tại Tu xá Thánh Vinhsơn II

Nữ tu MARIA GABRIEL PHẠM THỊ MẬT về với Chúa vào lúc 07g40 ngày 05/8/2013 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Comments are closed.