Các Thánh mới

0

CWN (11-10-2013) – ĐGH Phanxicô đã tuyên thánh cho Chân phước Nữ tu Angela of Foligno (1248-1309), mở rộng sự tôn kính bà trong Giáo hội hoàn vũ.

Ngày 11-10-2013, khi gặp ĐHY Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ phong thánh, ĐGH Phanxicô cũng đã ký sắc lệnh công nhận phép lạ của Chân phước Nữ tu Maria Assunta Caterina Marchetti (1871-1948), người Ý, đồng sáng lập viên Dòng Tiểu muội Truyền giáo Thánh Charles, nghĩa là bà đã đủ tiêu chuẩn để được tuyên thánh.

ĐGH Phanxicô cũng đã ký sắc lệnh công nhận “nhân đức anh hùng” của các ứng viên dưới đây, những vị đã đủ tiêu chuẩn để được tuyên phong chân phước:

– ĐGM Pio Alberto Del Corona (1837-1912), người Ý, sáng lập Dòng Nữ Đa Minh Thánh Linh;

– Giáo dân Attilio Luciano Giordani (1913-1972), người Ý;

– Nữ tu Maria Eleonora Giorgi (1882-1945), người Ý, Dòng Tôi tớ Đức Mẹ Sầu bi;

– Giáo dân Amato Ronconi (khoảng 1226-1292), người Ý, Dòng Ba Phanxicô;

– Nữ tu Marie Elisabeth Turgeon (1840-1881), người Canada, sáng lập Dòng Tiểu muội Đức Mẹ Mân Côi;

– Nữ tu Maria Jane Wilson (1840-1916), người Ấn Độ, sáng lập Dòng Nữ Phanxicô Đức Mẹ Chiến Tháng.

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.