Thiên thần Bản mệnh

0

THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Từ ngày con chào đời bằng tiếng khóc
Cuộc đời con đầy lớp sóng xô hoài
Đường trần gian bao gian khó đầy vơi
Suốt ngày đêm ngập tràn bao lo sợ
Nhưng Thiên Chúa cho Thiên Thần canh giữ
Bao Ơn Thánh được ban xuống chan hòa
Lòng thương xót của Chúa quá bao la
Hồn con như chim non nhẹ tung cánh
Ở bên con có Thiên Thần Bản Mệnh
Để chở che con thoát mọi hiểm nguy
Nâng đỡ con trên mọi chặng đường đi
Giúp hướng thiện, thanh thoát và vui sống
Đời trần gian là chuyến vượt biển động
Xin giúp con luôn vững chí, can trường
Dẫu vui buồn, xin hướng dẫn, đỡ nâng
Thiên Thần ơi! Xin cầu thay nguyện giúp!

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thiên thần Bản mệnh

Comments are closed.