Suy niệm với Mẹ, ngày 11.01

0

Thứ Bảy 11/01/2014

Ga 3,22-30

Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30)

Như Mẹ: Ý thức được vai trò là tiền hô cho Đấng Cứu Thế, Gioan đã không ngần ngại hạ mình xuống đến mức tận cùng trước sự xuất hiện của Chúa Giêsu, Đấng mà ông đang loan báo: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Sự khiêm nhường này là một bài học lớn cho chúng ta, dạy chúng ta ý thức về vai trò và sự cấp bách của việc rao giảng Tin Mừng cho mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói đều có thể đem Chúa đến với mọi người. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn đón nhận thánh ý và mau mắn đáp lại lời mời gọi làm môn đệ Chúa Giêsu giữa lòng thế giới này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống với Chúa trong tâm tình tín thác trọn vẹn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.