Chúa Giêsu kiện toàn lề luật

0

Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A

CHÚA GIÊSU KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

Mt 5,17-37

I. LỜI CHÚA

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.  Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

“Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

II. SỐNG LỜI CHÚA

Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ  những tiêu chuẩn sống tốt lành để được vào Nước Trời với lời tuyên bố: “Thầy đến không phải để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn”. Quả thật, Mười Điều Răn của Luật Mô-sê đã truyền dạy dân Chúa phải thờ phượng, kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Luật qui định phải giữ ngày Chúa Nhật và thảo kính cha mẹ; đồng thời, cũng nghiêm cấm dân: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, chớ giết người, chớ làm sự dâm dục, chớ lấy của người, chớ làm chứng dối, chớ muốn vợ chồng người, chớ ham của người. Tất cả đều qui chiếu về Luật  “Mến Chúa – Yêu Người”.

Tuy nhiên, khi giữ Luật Mô-sê, dân Chúa còn dừng lại ở hình thức với những lệnh: truyền và cấm vì sợ không được Thiên Chúa chúc phúc và bị giáng phạt, họ có thể vì tôn kính Thiên Chúa mà sát phạt lẫn nhau, họ chưa được hướng dẫn để biết sống yêu thương, tôn trọng tha nhân như  lễ dâng đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Vì thế, Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn Lề Luật với Điều Răn Mới là: hãy sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương. Đồng thời Chúa còn tuyên bố:  “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời“.

Là Thiên Chúa Cứu Độ, cả cuộc đời của Chúa Giêsu là sống yêu thương nhân loại tội lụy. Trong mầu nhiệm nhập thể, Người đã trở nên một với con người, gánh lấy tội của chúng ta và sẵn sàng chết thay cho chúng ta. Người đến trần gian trân quí từng con người được dựng nên giống hình ảnh Người. Người đi tìm những con chiên lạc, những người tội lỗi, những gì đã hư mất chứ không không phải đi tìm những người công chính, tốt lành. Vì thế, Chúa Giêsu muốn chúng ta mặc lấy trái tim nhân hậu, từ bi và đầy lòng thương xót của Chúa để cảm thông tha thứ cho những lầm lỗi, yếu đuối, giới hạn của anh chị em mình. Đối với Chúa Giêsu, không phải khi giết người chúng ta mới phạm tội, nhưng khi giận ghét, mắng chửi anh em mình là chúng ta đã lỗi giới răn yêu thương của Chúa, chúng ta đã không thực thi ý Chúa nên không thể hiệp thông với Chúa trong Nước Trời. Qua đó, Chúa Giêsu cho thấy, Người không chỉ nhìn chúng ta với những hành động bên ngoài, nhưng Người nhìn thấu tỏ trái tim chúng ta có thực sự kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh em như chính mình hay không?

Thiên Chúa là tình yêu nên sống đức ái là một điều kiện rất quan trọng để thể hiện đức tin trong cầu nguyện hầu có thể gặp gỡ Người. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”.  Như thế, của lễ Chúa yêu thích chính là tâm tình hòa bình, là tình huynh đệ chân thành yêu thương tha thứ cho nhau như Chúa đã yêu thương đền thay tội lỗi cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban giới luật yêu thương cho chúng con ngay từ thời Cựu ước và làm cho luật tình yêu của Chúa ngày càng hoàn hảo hơn nơi chính hiến tế thập giá cứu độ của Chúa. Vâng, Chúa đã yêu chúng con cho đến chết và dạy chúng con yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng con để chúng con luôn được bình an và tràn đầy niềm vui trong Nước Chúa.

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

 

Comments are closed.