Suy nghĩ cúi đầu

0

Trái tim con nhỏ bé,
Tình yêu Chúa bao la,
Lòng Chúa như trời bể,
Đời con giọt mưa sa …

Chúa một trời  ánh sáng,
Con ngọn đèn hắt hiu,
Chúa quang minh vô hạn,
Con một tia nắng chiều,

Chúa chính là hiện hữu
Không có thủy có chung
Đời con một chút xíu,
Như giọt nước miệng thùng,

Chính Chúa là tồn tại
Tuyệt đối và vô biên
Kỳ dư là tương đối
Chuyển dịch và biến thiên

Đá vàng ai hỏi tuổi 
Núi sông tự bao giờ ?
Nhìn sao mỗi đêm tối
Thân con thật bé thơ

Rồi ra biến dịch hết
Biển cả thành nương dâu
Sinh ly và tử biệt
Con suy nghĩ cúi đầu …

Xin nhận con, lạy Chúa
Vào thế giới vĩnh hằng
Thanh bình trăm muôn thuở
Là vương quốc Thánh Tâm.

                       Xuân Ly Băng

Comments are closed.