Suy niệm với Mẹ – Ngày 04.02

0

Thứ Ba 04/02/2014

Mc 5,21-43

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5,34)

Như Mẹ: Người đàn bà bị băng huyết đã được lành bệnh vì lòng tin của bà đã chạm đến tình yêu của Chúa. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải làm gì lớn lao cho Chúa cả, Người chỉ cần chúng ta tin, đặt trọn niềm tin vào Người, cùng dâng cuộc đời chúng ta cho Người dẫn dắt. Người luôn ban cho chúng ta những gì là tốt nhất.

Với Mẹ: Lạy Chúa, bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng con thấy được phép lạ của lòng tin, và đồng thời kêu gọi chúng con hãy đụng chạm đến những đau khổ của anh chị em mình bằng những nghĩa cử của yêu thương.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con nhận ra tình yêu của Chúa để chúng con cũng biết chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.