Suy niệm với Mẹ – Ngày 07.02

0

Thứ Sáu 07/02/2014 

Mc 6,14-29

Ông Gioan bị vua Hêrôđê chém đầu” (Mc 6,16)

Như Mẹ: Người giả dối luôn sợ sự thật: Vua Hêrôđê dẫu biết mình đã làm sai, biết mình tội lỗi nhưng ông đã không có can đảm để đón nhận điều đó mà ăn năn hối cải. Trái lại, ông còn dùng uy quyền của mình để áp chế sự thật qua việc chặt đầu ông Gioan. Còn về ông Gioan, ông đã hết lòng sống cho sự thật dù phải mất cả mạng sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì tự ái, vì yếu đuối và bất toàn, chúng con cũng đã nhiều lần chối bỏ sự thật, không dám nhìn nhận tội lỗi của mình để xin Chúa tha thứ và ăn năn hối cải. Xin cho chúng con biết sống theo sự thật, dù cho phải trả giá rất đắt.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con can đảm sống và làm chứng cho sự thật.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.