Suy niệm với Mẹ – Ngày 09.02

0

Chúa Nhật Tuần V Thường Niên – Năm A

Mt 5,13-16

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14)

Như Mẹ: Chúa Giêsu một lần nữa khẳng định sự quan trọng và trách nhiệm của chúng ta, những người môn đệ của Người: chúng ta phải trở nên ánh sáng cho mọi người bằng cách sống và làm như những gì Chúa đã dạy. Chúng ta không chỉ rao truyền ơn cứu độ bằng lời nói nhưng còn bằng cả thái độ, bằng cách cư xử hằng ngày của mình. Vì đã nhận được ánh sáng từ Chúa, chúng ta cũng hãy chiếu ánh sáng ấy cho mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Vì chúng con chưa yêu Chúa đủ, vì chúng con còn hờ hững với anh em, nên ánh sáng của Chúa vẫn chưa thể chiếu soi cho tất cả mọi người. Xin cho chúng con biết nói và cũng biết làm.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con sẵn sàng vì Chúa dấn thân phục vụ mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.