Suy niệm với Mẹ – Ngày 10.02

0

Thứ Hai 10/02/2014

Lễ nhớ Thánh nữ Scholastica

Mc 6,53-56

“Bất cứ ai chạm đến Người đều được khỏi” (Mc 6,56)

Như Mẹ: Chúa luôn yêu thương con người, tình yêu của Chúa luôn bao phủ tất cả, dù họ có tội lỗi đến đâu. Chúa Giêsu đã đến trần gian để mặc khải tình yêu ấy một cách trọn vẹn nhất: Người mang đến bình an cho người khốn khổ, chữa lành bệnh tật, khử trừ sự dữ… và nhất là mang lại hạnh phúc cứu độ cho chúng ta bằng chính cái chết và sự phục sinh của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tình yêu Chúa quá bao la, nhưng sự đón nhận và đáp trả của chúng con lại quá ít ỏi, vì sợ rằng sống cho Chúa chúng con sẽ trắng tay. Dầu vậy, Chúa vẫn luôn yêu thương và đợi chờ chúng con đụng chạm đến Chúa bằng sự tin tưởng và phó thác. Xin Chúa mở lòng chúng con ra, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con biết chạy đến cùng Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.