Suy niệm với Mẹ – Ngày 12.02

0

Thứ Tư 12/02/2014

Mc 7,14-23

“Chính cái từ bên trong xuất ra
mới làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,20)

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng chính những cái phát xuất từ bên trong mới làm nên giá trị con người. Vẻ đẹp bên trong tâm hồn là cái tồn tại lâu dài và làm nên phẩm giá đích thực của con người, nhưng ít khi chúng ta chú ý để trau dồi và làm đẹp.

Với Mẹ: Chúa ơi, với đà tiến của xã hội ngày nay, con người ngày càng chạy theo những giá trị vật chất bên ngoài mà quên đi giá trị đạo đức của mình. Xin ban ơn để chúng con biết bồi đắp cho vẻ đẹp bên trong tâm hồn của chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết xây dựng cho mình vẻ đẹp của tâm hồn bằng gương sống và lời dạy của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.