Suy niệm với Mẹ – Ngày 14.02

0

Thứ Sáu ngày 14/02/2014 

Mc 7, 31-37

“Ông ấy làm gì cũng tốt đẹp cả (Mc 7,37)

Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ chính Người là sự sống và là nguồn sống, và Người muốn trao ban sự sống đó cho chúng ta bằng cách không những chữa lành bệnh ngoài thân xác nhưng còn trong tâm hồn nữa. Chúa Giêsu luôn hiện diện trong bí tích Thánh Thể là cách để gần gũi với chúng ta, để mời gọi chúng ta đến với Người. Đó là cách Chúa thông ban sự sống cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín rằng, chính Chúa đã ban sự sống cho chúng con và chính Chúa bảo đảm cho chúng con có sự sống đời đời, để chúng con biết sẵn sàng đáp trả và cho đi sự sống của mình vì Chúa và vì anh em.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nhắc nhở để chúng con biết chu toàn phận vụ làm con của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.