Suy niệm với Mẹ – Ngày 15.02

0

Thứ Bảy 15/02/2014

Mc 8, 1-10

Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mc 8,2)

Như Mẹ: Chúa Giêsu chạnh lòng thương đám đông. Người không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về. Với bảy chiếc bánh và hai con cá do các môn đệ dâng lên, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh từ “ít ra nhiều”, ai nấy đều được ăn và được no nê. Là người tông đồ của Chúa Giêsu, ngày hôm nay chúng ta phải biết nhạy cảm để luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của tha nhân trong khả năng và sự nỗ lực hết sức của bản thân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa, xin cho chúng con biết dâng lên Chúa tất cả những gì chúng con có, tuy ít ỏi, để được Chúa dùng vào việc phục vụ anh chị em đồng loại.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con có được tinh thần phục vụ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.