Suy niệm với Mẹ – Ngày 16.02

0

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên – Năm A 

Mt 5,17-37

 

Nếu anh em không ăn ở công chính
hơn người Pharisêu và kinh sư,
thì anh em sẽ chẳng được vào Nước trời”
  (Mt 5,20)

Như Mẹ: Tin Mừng cho ta thấy như thế nào là sự công chính mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy cố gắng đạt cho kì được, đó là: không cần phô trương, không nên cậy dựa vào sức mình; nhưng cần tin vào Chúa Giêsu mà sống, nghĩa là sống theo những gì Chúa Giêsu đã dạy.

Với Me: Lạy Chúa, trong thế giới đầy dối trá và bạo lực hiện nay, việc sống công chính đòi hỏi mỗi người chúng con phải có một đức tin vững mạnh vào Chúa, phải có lòng can đảm và tình yêu Chúa thật sự thì chúng con mới mong làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con ơn can đảm để sống theo lời Chúa dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)


Comments are closed.