Suy niệm với Mẹ – Ngày 18.02

0

Thứ Ba 18/02/2014

Mc 8, 14-21

“Anh em phải coi chừng” (Mc 8,15)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhở mà Chúa Giêsu gửi đến tất cả các Kitô hữu về căn tính đích thực của mình. Để trở nên những môn đệ đích thực của Người và để chu toàn sứ vụ loan Tin Mừng cứu độ, người Kitô hữu ngày hôm nay cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời mà giữ vững đức tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được sự khôn ngoan của Chúa để sống trong hy vọng, để thức tỉnh trước những cám dỗ của thời đại hôm nay, cùng giúp chúng con có được lòng yêu mến tha nhân để sẵn sàng lên đường cùng Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ soi sáng, mở lòng, mở trí cho chúng con trên bước đường làm chứng nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.